Jaarverslag integriteit KMar 2022

In het Jaarverslag integriteit 2022 legt de Koninklijke Marechaussee (KMar) verantwoording af over de staat van integriteit binnen de marechaussee en de activiteiten die het afgelopen jaar zijn ondernomen om integriteit te bevorderen. In het jaarverslag wordt onderscheid gemaakt tussen 4 integriteitsthema’s die representatief waren voor 2022.