Jaarverslag Centraal Militair Hospitaal 2022

In het jaarverslag leest u onder meer over de stappen die in 2022 gezet zijn om de kwaliteit van de zorg te behouden en verbeteren.