Indienen Woo-verzoek

Wilt u een Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Defensie? Vul onderstaand formulier in.

Geef een duidelijke omschrijving van uw verzoek en de documenten die u wenst.
Indien er te weinig ruimte is voor uw woo-verzoek, kunt u een bijlage toevoegen.
Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek te behandelen en om eventueel contact met u op te nemen. Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan op grond van de Archiefwet wettelijk is toegestaan. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn. Vanaf 1 januari 2023 worden de Woo-verzoeken zonder uw persoonsgegevens openbaar gemaakt samen met het Woo-besluit. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website vindt u in de ‘Privacyverklaring Defensie.nl’.

Akkoordverklaring(verplicht)