Indienen Woo-verzoek

Wilt u een Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Defensie? Vul onderstaand formulier in.

Formulier Woo-verzoek

Uw gegevens

Geef een duidelijke omschrijving van uw verzoek en de documenten die u wenst.

Indien er te weinig ruimte is voor uw woo-verzoek, kunt u een bijlage toevoegen.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Defensie gebruikt uw persoonsgegevens alleen om uw verzoek te behandelen. Uw persoonsgegevens delen we niet met anderen.

Waarom vragen we om deze gegevens?

Deze gegevens zijn nodig bij het behandelen van uw Woo-verzoek op grond van de Wet open overheid.

Hoe verwerken we uw gegevens?

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens worden nooit langer bewaard dan op grond van de Archiefwet wettelijk is toegestaan. Wij verwijderen uw persoonsgegevens wanneer deze niet langer nodig zijn. Vanaf 1 januari 2023 worden de Woo-verzoeken zonder uw persoonsgegevens openbaar gemaakt samen met het Woo-besluit.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy'.

Akkoordverklaring *