Indienen Woo-verzoek

Wilt u een Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Defensie? Vul onderstaand formulier in.

* verplicht in te vullen.

Geef een duidelijke omschrijving van uw verzoek en de documenten die u wenst.
Indien er te weinig ruimte is voor uw woo-verzoek, kunt u een bijlage toevoegen.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw verzoek te behandelen en om eventueel contact met u op te nemen. Meer informatie over het verwerken van persoonsgegevens op de website vindt u in de ‘Privacyverklaring Defensie.nl’.

Akkoordverklaring( *)