Woo-verzoek indienen

U heeft recht op informatie van de overheid. Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen de minister van Defensie om informatie vragen over actuele bestuurlijke kwesties.

Wat is de Woo?

De Woo is een wet die regelt hoe u informatie kunt opvragen bij overheidsorganisaties. Uitgangspunt is dat de informatie van de overheid openbaar is. Er zijn wel uitzonderingen.

Meer informatie over de Woo vindt u op rijksoverheid.nl.

Indienen Woo-verzoek

Wilt u een Woo-verzoek indienen bij het ministerie van Defensie? Dat kan via een formulier of per brief:

Ministerie van Defensie
Directie Communicatie/Woo
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Voor het indienen van Woo-verzoeken zijn geen vormvoorschriften. De Directie Communicatie/Woo behandelt uw gegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

Goedkeuren van Woo-verzoeken

De minister kan een verzoek goedkeuren of (gedeeltelijk) weigeren. Via de pagina's op Rijksoverheid.nl kunt u de beslissingen op de Woo-verzoeken bekijken zodra deze zijn gepubliceerd. De naam van de verzoeker staat niet vermeld. Een aantal beslissingen op Woo-verzoeken kunt u niet inzien. Het gaat dan om individuele dossiers van personen, bedrijven of organisaties.

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon mevrouw J. Kuiper. Zij is bereikbaar via persvoorlichting, telefoon (088) 950 20 20 of via e-mail: woo@mindef.nl.