Woo-verzoek indienen

U heeft recht op informatie van de overheid. Op grond van de Wet open overheid (Woo) kan iedereen informatie opvragen die in documenten is vastgelegd. Bijvoorbeeld informatie over waarom en hoe een besluit is genomen.

Andere informatie opvragen

Wilt u een Woo-verzoek indienen?

Iedereen mag bij het ministerie van Defensie een Woo-verzoek indienen. Wel moet uw Woo-verzoek aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • in het Woo-verzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie vraagt;
  • het verzoek gaat over informatie die in documenten is vastgelegd;
  • het verzoek gaat over informatie waar het ministerie over beschikt;
  • de informatie moet gaan over beleid van een bestuursorgaan of over de voorbereiding en uitvoering ervan.

Het ministerie kan een toelichting vragen, als niet duidelijk is of uw Woo-verzoek aan de voorwaarden voldoet. In dat geval wordt de behandeling van het verzoek opgeschort tot het moment dat de toelichting is ontvangen.

U kunt uw Woo-verzoek indienen via een formulier of per brief:

Ministerie van Defensie
Directie Communicatie/Woo
Postbus 20701
2500 ES Den Haag

Voor het indienen van Woo-verzoeken zijn geen vormvoorschriften. De Directie Communicatie/Woo behandelt uw gegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming.

Goedkeuren van Woo-verzoeken

De minister kan een verzoek goedkeuren of (gedeeltelijk) weigeren. Via de pagina's op Rijksoverheid.nl kunt u de beslissingen op de Woo-verzoeken bekijken zodra deze zijn gepubliceerd. De naam van de verzoeker staat niet vermeld. Een aantal beslissingen op Woo-verzoeken kunt u niet inzien. Het gaat dan om individuele dossiers van personen, bedrijven of organisaties.

Vragen?

Met vragen kunt u contact opnemen met de Woo-contactpersoon via persvoorlichting, telefoon (088) 950 20 20 of via e-mail: woo@mindef.nl.

Meer informatie over de Woo vindt u op rijksoverheid.nl.