Informatievideo thuisfront landmacht en marechaussee - als er iets gebeurt

Informatie voor thuisfront en militair bij de Koninklijke Landmacht en Koninklijke Marechaussee.

Defensie beschermt wat ons dierbaar is, over de hele wereld. Onze militairen zetten zich daar elke dag voor in. De veiligheid van de militairen is onze verantwoordelijkheid. En veiligheid staat altijd voorop. Maar bij elke inzet bestaan risico's. Wat kan je van ons verwachten als er iets gebeurt? En wat moet je doen als er thuis iets gebeurt?

Stel, een militair is betrokken bij een incident. Dan neemt de militair, als dat mogelijk is, altijd zelf contact op met het thuisfront. Is dat niet mogelijk, om wat voor reden dan ook, dan komt een bedrijfsmaatschappelijk werker in burgerkleding thuis langs om de primaire contactpersoon te informeren. Deze bedrijfsmaatschappelijk werker blijft het eerste aanspreekpunt. De media publiceren pas over incidenten nadat het thuisfront is ingelicht. Dat is de afspraak tussen de media en Defensie. Dus wanneer je iets leest, hoort of ziet over een incident en niet persoonlijk bent geïnformeerd, dan kun je ervan uitgaan dat jouw naaste ongedeerd is.

Omgekeerd kan er ook iets thuis gebeuren wanneer jouw militaire relatie op inzet is. Je wordt bijvoorbeeld ziek of er overlijdt onverwachts een familielid. Dan wil je dat natuurlijk meteen laten weten. Neem in dat geval contact op met Sitcen. Zij kennen de omstandigheden van de inzet en zorgen dat het bericht zo snel mogelijk bij de militair terechtkomt. Als het nodig en mogelijk is zorgen we dat de militair terugkomt naar huis.