Russen volgen grote oefening NAVO-partners in Oostzee op de voet (video)

Hoe bied je in een amfibisch scenario tegenstand aan hybride dreigingen? Hoe ga je om met privélegers en desinformatie? Dat waren de afgelopen weken enkele scenario’s tijdens Baltic Operations (Baltops). Vandaag was de laatste dag. In deze omvangrijke maritieme oefening van NAVO-partners in de Oostzee waren in totaal zo’n 9.000 militairen, meer dan 50 marineschepen en zo’n 85 vliegende eenheden actief.

Vergroot afbeelding Mariniers voeren een amfibische landing uit.
Mariniers voerden amfibische landingen uit vanaf de Johan de Witt.

Met 7 schepen was de Koninklijke Marine goed vertegenwoordigd. Vanaf Zr.Ms. Johan de Witt gaf Commander Netherlands Maritime Forces commandeur Arjen Warnaar leiding aan een van de amfibische taakgroepen. Hij overzag onder meer hoe Nederlandse mariniers, samen met Duitse en Zweedse collega’s, amfibische landingen uitvoerden vanaf de Johan de Witt.

Dit gebeurde zowel in Zweedse als in Letse wateren. Zweden nam voor de eerste keer deel als NAVO-lid. De locatie leende zich volgens Warnaar uitstekend voor deze oefening. Rusland is hier dichtbij en patrouilleert de Oostzee intensief. Dit is een gebied waar de druk vanuit Rusland dan ook sterk wordt gevoeld. Dat draagt bij aan het scenario dat door de NAVO-partners uit de regio als zeer realistisch werd omschreven. Het vertoont sterke gelijkenissen met de wijze waarop in 2014 de Oekraïense Krim werd aangevallen. 

Vergroot afbeelding Het marineschip Zr.Ms. Johan de Witt.
Zr.Ms. Johan de Witt leidde een van de amfibische taakgroepen.

Ingrijpende gevolgen

De 19 NAVO-partners kregen te maken met private military groups die de orde en de soevereiniteit van de Baltische staten bedreigden. Daarbij werd veelvuldig gebruik gemaakt van desinformatie. “Dit is een scenario dat ingrijpende gevolgen heeft voor de wijze waarop een militaire eenheid te werk gaat”, legt Warnaar uit. “De bevoegdheid om in te grijpen ligt bij het land dat ons om hulp heeft gevraagd.” De hele situatie moet niet enkel militair, maar ook juridisch goed worden ingeschat. 

Vergroot afbeelding Een amfibische landing.
Nederlandse mariniers werkten samen met collega's uit Duitsland en Zweden.

Lokale omstandigheden

Nederland is uiteraard minder bekend met de oostelijke wateren dan de gastlanden Litouwen, Letland en Zweden. Uit de kennis van deze Baltische partners werd dan ook volop geput, zegt Warnaar. “Zij konden ons helpen bij het behalen van onze trainingsdoelstellingen omdat ze goed bekend zijn met de lokale omstandigheden en de potentiële tegenstanders.

Daarnaast bood het contact een uitstekende gelegenheid om kennis te maken met hun materiaal. Dat is specifiek aan de lokale omstandigheden aangepast. We waren zeer welkom en werden goed ondersteund. De zinsnede ‘samen sterker’ werd veelvuldig gehoord.”

Vergroot afbeelding Militairen met het wapen in de hand.
De zinsnede ‘samen sterker’ werd veelvuldig gehoord.

Mijnenbestrijding

Naast de amfibische landingen was er bij de 53e editie van Baltops ook sprake van andere maritieme operaties zoals mijnenbestrijding. Nederland leverde hiervoor een mijnenbestrijdingstaakgroep onder leiding van kapitein-luitenant-ter-zee Peter Baars. Deze taakgroep bestond uit Zr.Ms. Willemstad, Makkum, Zierikzee, Mercuur en MV Geosea. Ook de Defensie Duikgroep was present. Zr.Ms. Holland maakte onderdeel uit van een escorterende taakgroep. Het patrouilleschip completeerde de Nederlandse bijdrage.

Door deel te nemen aan dit soort internationale oefeningen, houden Nederlandse militairen hun vaardigheden op peil. Dit draagt bij aan de gereedstelling voor hoofdtaak 1: verdediging van het eigen en bondgenootschappelijk grondgebied.

Video: Marine in actie tijdens Baltops 24