Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht: “Het roer moet om, in woord én in daad”

Iets ‘aanzetten’ kost veel meer tijd en energie dan iets ‘uitzetten’. Dat schrijft inspecteur-generaal der Krijgsmacht (IGK) luitenant-generaal Frank van Sprang in zijn jaarrapportage. Hij doelt daarmee op het herstel van de krijgsmacht. Dat is na decennia van bezuinigingen niet op korte termijn gerealiseerd. Het jaarverslag heeft ‘Het roer moet nu (echt) om’ als titel.

De IGK valt te vergelijken met de ombudsman, maar dan voor Defensie. Vorig jaar benaderden 311 (ex-)defensiemedewerkers en hun thuisfront hem met het verzoek om te bemiddelen bij een geschil. Daarnaast bezocht Van Sprang 79 keer ‘de werkvloer’ om met medewerkers te praten over hoe zij het werk beleven en wat er beter kan. Ook woonde hij 119 veteranenactiviteiten bij en ging hij naar 6 bedrijven waar reservisten werken.

Naar aanleiding van al die contacten constateert de IGK dat er een andere mindset nodig is. “Een met duidelijke besluiten en de durf om die ook uit te voeren”, zo schrijft hij. “De uitvoering moet nu het initiatief nemen. Het roer moet om, niet alleen in woord en op papier, maar ook in daad.”

In het jaarverslag komen 6 thema’s aan bod. Eerder identificeerde hij de onderwerpen veiligheid, uitvoerbaarheid van taken, HR-vernieuwing en de vereenvoudiging van processen. Vorig jaar voegde hij daar nog opleidingen en infrastructuur aan toe.

Onmiddellijk handelen

De veranderde internationale veiligheidssituatie vereist volgens de IGK onmiddellijk handelen. “Het verhoogde defensiebudget is een belangrijke en grote stap. Nu moeten de plannen worden omgezet in acties waar de werkvloer ook echt iets van gaat merken.”

Daarnaast wil Van Sprang het personeelsbeleid sneller vernieuwen, zodat er op korte termijn merkbare resultaten zijn. Dit is volgens hem een taak voor de top, maar zeker ook voor de defensieonderdelen. Zij hebben hierin een eigen verantwoordelijkheid en moeten “gaan doen wat al kan”.

Wat de IGK betreft is het voor het verbeteren van de veiligheid, de uitvoerbaarheid van taken en de HR-vernieuwing nodig dat de processen eenvoudiger worden. “Zeker in het geval van zelfbedachte en opgelegde regels. Als we zelf regels opstellen, kunnen we ze immers ook zelf aanpassen of afschaffen.”

Duidelijke visie

Defensiemedewerkers vinden het moeilijk dat er terreinen en objecten worden afgestoten, zo merkte de IGK. Vanwege uitbreidingen op het gebied van personeel en materieel hebben zij juist behoefte aan grond, overslagcapaciteit en oefenlocaties. “Een duidelijke visie is noodzakelijk voor duurzame vastgoedverbeteringen. Zonder uitleg begrijpen medewerkers en commandanten niet waarom zij een opdracht hebben tot een reductie. Dit terwijl zij uitbreidingen zien, horen en voelen.”

Oog voor de behoeften van studenten

Vrijwel alle scholen kampen nu met een tekort aan instructeurs en hebben veel moeite met het vullen van vacatures. De IGK beveelt centraal afgestemde selectie- en keuringseisen aan, met ruimte voor maatwerk per operationeel commando. “Daarnaast is een passende instructiecapaciteit nodig, met vooral oog voor de behoeften van de studenten door de generaties heen.”