Internationale vrouwendag: “Gemengde teams maken Defensie sterker”

Defensie staat dit jaar stil bij 80 jaar vrouwen bij de krijgsmacht. Vrouwen in dienst, zowel militair als burger, zijn voor Defensie van operationeel belang. Zij komen bijvoorbeeld in sommige landen tijdens missies op plekken waar mannen niet kunnen komen. Om de Defensieorganisatie te vullen in deze gespannen tijd, met diverse conflicten in de wereld, heeft de krijgsmacht dus mensen nodig die zich willen inzetten voor vrede en veiligheid, zowel mannen als vrouwen.

Vergroot afbeelding Minister Ollongren spreekt bij het evenement Women, Men, Peace & Security.
Minister Ollongren op het evenement Women, Men, Peace & Security.

De organisatie vindt het belangrijk om aandacht te hebben voor diversiteit. Dat gebeurt deze week extra tijdens verschillende evenementen in het kader van Internationale Vrouwendag. “Te vaak missen we het vrouwelijke perspectief op alle niveaus.” Dat zei minister Kajsa Ollongren gisteren op het evenement Women, Men, Peace & Security.

Ze benadrukte in haar speech de noodzaak van meer vrouwen bij de krijgsmacht. “We hebben vrouwelijke helikopterpiloten nodig, vrouwelijke militairen in gevechtsfuncties en vrouwelijke drone-bestuurders”, aldus de minister. “Gemengde teams presteren beter. Het maakt onze strijdkrachten sterker.”

Vergroot afbeelding Een estafettestokje, met daar aan vastgemaakt de beleidslijn, wordt overgedragen aan Saskia Siemensma.
Het estafettestokje, dat symbool staat voor diversiteit, wordt overgedragen aan Saskia Siemensma.

Scherfvesten

Vrouwelijke militairen worden nog steeds geconfronteerd met praktische, operationele en sociale belemmeringen. Als voorbeeld noemde de minister het ontbreken van goed passende gevechtskleding voor vrouwen, zoals scherfvesten. “Dit is een probleem dat nu wordt aangepakt.”  

Defensie streeft sinds 2022 naar een organisatie die in 2030 voor 30% uit vrouwen bestaat. Dat wordt nogmaals bevestigd in de herziene beleidslijn Diversiteit en Inclusie bij Defensie 2024-2030. Deze werd gisteren overhandigd aan generaal-majoor Ron Smits van Special Operations Command en commodore Saskia Siemensma. “De complexiteit en veelzijdigheid in operationele opdrachten vraagt diversiteit in teams. Vrouwen hebben daarin een onmisbare rol”, aldus generaal-majoor Ron Smits.

Vergroot afbeelding Minister Kajsa Ollongren achter een laptop.
De minister in gesprek met vrouwelijke militairen.

Vrouwen op missie

Defensie organiseerde meerdere activiteiten over het onderwerp vrouwen bij de krijgsmacht. Zo had de minister donderdag een videoverbinding met vrouwelijke militairen die voor Defensie op missie zijn. In het gesprek ging het over hun ervaringen. Maar ook over de verbetering van praktische randvoorwaarden, zoals uitrusting en het operationele belang van vrouwen bij de krijgsmacht.