Duitsland, Nederland en Polen willen snel militairen en materieel kunnen verplaatsen

Duitsland, Nederland en Polen willen dat militaire troepen zich makkelijker in elkaars land kunnen verplaatsen. Voor een zogeheten corridor ondertekenden de bewindspersonen van de 3 landen vandaag een intentieverklaring. Ze hopen dat andere lidstaten hun voorbeeld volgen.  

Vergroot afbeelding Archieffoto van een militair konvooi.
Archieffoto van een militair konvooi. De bedoeling is dat militairen zich met hun materieel makkelijker in andere landen verplaatsen.

Het uitwerken van de corridor gaat over het aanpakken van alles wat militaire verplaatsingen vertraagt. Van infrastructuur, zoals te lage bruggen, tot bureaucratische knelpunten.
Denk bij dit laatste aan vergunningen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (munitie) of bergen papierwerk bij het passeren van grenzen. 

Vergroot afbeelding Duitsland, Nederland en Polen nemen het voortouw voor snellere verplaatsingen door hun landen.
Duitsland, Nederland en Polen nemen het voortouw voor snellere verplaatsingen door hun landen.

Voorrang voor militaire treinen

Om de mobiliteit te vergroten willen de 3 landen onder meer de voorwaarden voor militaire verplaatsingen standaardiseren. Daarbij onderzoeken ze bijvoorbeeld hoe militaire treinen voorrang kunnen krijgen op civiele en onder welke voorwaarden. Gekeken wordt ook naar het vereenvoudigen van procedures bij de grensovergang. Verder is het de bedoeling regels voor militaire konvooien te minimaliseren. Het trio wil bovendien de logistieke ondersteuning op de corridor ontwikkelen, zoals rustplaatsen en brandstofvoorzieningen. Oplossingen voor het vervoer van extra zwaar en groot militair materieel is eveneens onderwerp van onderzoek.

Slagkracht

Nederland is een van de drijvende krachten om grensoverschrijdende militaire transporten in Europa te vereenvoudigen. Want op die manier zijn personeel en materieel sneller in te zetten. En dat vergoot de slagkracht van de NAVO en de EU. Met de oorlog in Oekraïne is dat belangrijker dan ooit.