Innovaties Defensie komen samen bij Purple Nectar

Het Commando Materieel en IT (Commit) en netwerkevent Innovation in Defence slaan dit jaar de handen ineen tijdens de grootste innovatiebeurs van Defensie. Zij komen vandaag en morgen samen tijdens Purple Nectar en Innovation in Defence Connect. De bezoekers zien en beleven op Kamp Soesterberg de laatste ontwikkelingen op innovatiegebied bij Defensie.

Vergroot afbeelding Man werkt op beeldscherm.
Purple Nectar en Innovation in Defence Connect bieden de laatste ontwikkelingen op innovatiegebied bij Defensie.

Door samen op te trekken, willen Commit en Innovation in Defence een nog groter netwerk aanspreken. Dat gebeurt onder het thema ‘Innovate now! Connect to create effect.’ Tijdens het evenement is er dan ook meer ruimte voor kennisdeling op het gebied van innovatie voor de krijgsmacht. De urgentie om te innoveren binnen Defensie is er nu namelijk meer dan ooit. Dat kan alleen als alle betrokkenen elkaar kunnen vinden en opzoeken.

En dat sluit ook aan bij de missie van Commit om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten (CDS). “De grote uitdaging bij innovatie is hoe we dit krijgen bij de mannen en vrouwen in het veld. Het draait om people, processes en technologies. Waarbij we vooral moeten kijken naar de eerste twee”, aldus Commit-commandant viceadmiraal Arie Jan de Waard.

“De technologische ontwikkelingen komen in razend tempo op ons af”, zei plaatsvervangend CDS viceadmiraal Boudewijn Boots vandaag bij de opening. “Het beste en enige antwoord is nog altijd: samenwerking, zo veel mogelijk. Tussen krijgsmachten, bedrijven, kennisinstellingen, nationaal en internationaal. Via brede, innovatieve ecosystemen. Alleen zo kunnen we versnellen en onze tegenstanders voor blijven. Alleen zo kunnen we innovatiekansen grijpen en internationaal een relevante partner blijven.”

Vergroot afbeelding Een speechende commandant De Waard.
Commit-commandant De Waard sprak de zaal toe.

Tal van ontwikkelingen

Bezoekers kunnen dit jaar op het gecombineerde evenement tal van innovatieve ontwikkelingen zien, ontdekken en beleven. Zo zijn er presentaties van innovaties bij de marine, luchtmacht en landmacht. Denk aan bijvoorbeeld militaire satellieten en nieuwe sensoren die drones en artillerie nauwkeurig detecteren. Maar ook IT-innovaties op het gebied van sonar en scheepsroutering. Verder zijn er verschillende workshops, over bijvoorbeeld het gebruik van artificial intelligence (AI). Daarnaast zijn er de IT-tafels, een soort brainstormsessie met mogelijke leveranciers.

Vergroot afbeelding Militair en burgermedewerker achter een stand.
Innovatie gebeurt bij alle krijgsmachtdelen.

Commit-experience

Extra aandacht is er voor de primeur van de Commit-experience. Dit is een concept dat erop is gericht om de arbeidsmarkt anders te benaderen dan voorheen. Het wordt steeds lastiger om personeel te werven op het gebied van IT, techniek, logistiek en inkoop. De vijver waarin wordt gevist raakt leger en leger.

Dit vraagt om een andere aanpak, waarbij wordt gekeken naar inzet op personeelsadaptief werven. Dat gebeurt onder meer door middel van maatwerkrecruitment. Dat wil zeggen dat naast de huidige werving ook naar flexibele capaciteit wordt gekeken. Maar ook bijvoorbeeld naar zij-instromers en uitwisseling van personeel. Ook is het doel om in verbinding te staan met de regio en meer samen te werken met in- en externe partners. Denk hierbij aan de branche, scholen, bedrijven en de overheid. 

Doel is om te komen tot een gezamenlijke alternatieve arbeidsmarktbenadering en zo anderen te enthousiasmeren voor een loopbaan bij Commit of een van de partners.

Innovation in Defence

Innovation in Defence brengt ook een nieuwtje. Het netwerkevenement van Defensie en kennisinstellingen TNO, NLR en Marin splitst zich dit jaar op in Connect en Deep Dive. Met Connect wil Innovation in Defence bestaande en nieuwe zinvolle verbindingen leggen op het gebied van technologieprojecten. Dat gebeurt via speciale netwerkevenementen. Bij Deep Dive ligt de nadruk op onderzoek, kennisontwikkeling en -overdracht. Via seminars wordt diepe en specifieke kennis gedeeld in besloten verband.