Prinsjesdag 2023: Dreigingen wereldwijd onderstrepen noodzaak van een sterke krijgsmacht

De toegenomen dreigingen wereldwijd maken een sterke krijgsmacht noodzakelijk. Volgend jaar heeft het kabinet € 21,4 miljard begroot. Dat is voor de invulling van de grondwettelijke taken van Defensie en om de gereedheid en inzetbaarheid van eenheden te versterken. De versterking van de krijgsmacht gebeurt steeds meer in samenwerking met Europese- en NAVO-partners. Ook wordt de steun voor Oekraïne onverminderd voortgezet door materieel te blijven leveren en de Oekraïense krijgsmacht te trainen.

De versterking van de krijgsmacht begint bij het personeel. Defensie werkt hard om ondanks de krappe arbeidsmarkt personeel te werven en te behouden. Ook gaat het geld naar versterking van de gereedheid en gevechtskracht. Deze versterking gebeurt in nauwe samenwerking met EU-partners en NAVO-bondgenoten.

Versterken gereedheid en gevechtskracht

In 2024 wil Defensie de gereedheid en gevechtskracht op verschillende manieren versterken. Aankomend jaar wordt het combat support ship geleverd zodat fregatten langer in staat zijn om op zee te blijven. Ook wordt er een contract ondertekend voor een extra vliegtuig, waardoor de tactische luchttransportcapaciteit wordt uitgebreid. Daarnaast wordt stapsgewijs de capaciteit van de Koninklijke Marechaussee versterkt, voor bijstand aan civiele autoriteiten.

De munitievoorraad bij de krijgsmacht stijgt de komende jaren. Volgend jaar worden de Spike-antitankraketten voor de lange afstand geleverd. Dat geldt ook voor de van de schouder afvuurbare lichte antitankraketten, 155mm-artilleriegranaten en mortiermunitie.

De aanschaf van langeafstandsraketten voor marine, landmacht en luchtmacht zijn voorbeelden van nieuwe capaciteiten. Deze dragen bij aan een grotere slagkracht en een geloofwaardige afschrikking.

Verder zet Defensie in op kansrijke kennis- en innovatiesystemen, zoals Brainport, Nederland Radarland en Brightlands.

Onder de noemer ‘Ruimte voor Defensie’ legt de organisatie vast hoeveel ruimte nodig is om te oefenen. Dat is belangrijk om de grondwettelijke taken goed uit te voeren en de gereedheid te verhogen. Het gaat hierbij om voldoende ruimte voor bijvoorbeeld het oefenen en trainen met nieuw materieel, helikopters en jachtvliegtuigen. Maar ook voor vastgoed en de opslag van munitie. Als eerste wordt in beeld gebracht om welke concrete mogelijke locatie(s) dit gaat en wat de milieueffecten daarvan zijn.

Oekraïne

Dankzij de brede internationale steun van Nederland en partnerlanden kan Oekraïne zich succesvol blijven verdedigen tegen de Russische agressie. Tot en met augustus van dit jaar was de totale waarde van de geleverde militaire steun aan Oekraïne ongeveer € 1,9 miljard. In 2024 wordt de steun voortgezet. Het is belangrijk om Oekraïne met munitie, luchtverdediging en andere goederen te blijven steunen.

Personeel

Er stromen meer militairen in, volgend jaar zelfs versneld. De organisatie maakt betere afspraken met werkgevers, om de positie en instroom van reservisten te verbeteren. Ook het aantal formatieplaatsen neemt toe, vooral bij het IT-bedrijf. Verder doet Defensie er alles aan om dit jaar een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord te sluiten. Het oude loopt 31 december 2023 af.

Veteranen verdienen waardering, respect en de zorg die ze nodig hebben. Het veteranenbeleid biedt hiervoor een belangrijke basis waarbij doorlopend wordt gekeken naar mogelijkheden tot verbetering. Zo komt er voor dakloze veteranen een noodopvang, die volgend jaar gereed is. Ook het initiatief ‘Veteraan voor de Klas’ wordt voortgezet.