Annelore Roelofs nieuwe commandant Koninklijke Marechaussee

Annelore Roelofs wordt de nieuwe commandant van de Koninklijke Marechaussee. Zij volgt luitenant-generaal Hans Leijtens op, die per 1 maart 2023 algemeen directeur is van Frontex, het Europese Grens- en Kustwachtagentschap.

Annelore Roelofs heeft ruime ervaring in bestuurlijke functies die raken aan de taakvelden van de Koninklijke Marechaussee (KMar). Zij is voormalig korpschef Noord- en Oost-Gelderland bij de politie. Ook vervulde zij directiefuncties bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de Dienst Justitiële Inrichtingen en was zij directeur van het Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding. De nieuwe commandant zal als reservist worden aangesteld in de rang van luitenant-generaal en een militaire opleiding volgen. Als commandant van de KMar vervult zij ook de functie van Gouverneur der Residentie.

Maarten Schurink, secretaris-generaal van Defensie: “Ik heet Annelore van harte welkom bij het ministerie van Defensie. De KMar laat als 24/7 organisatie elke dag haar meerwaarde zien op uiteenlopende taakvelden en voor vele opdrachtgevers. De  bestuurlijke ervaring van Annelore is daarbij een waardevolle aanvulling. Ik zie ernaar uit om samen met haar aan de slag te gaan!”

Annelore Roelofs: “Ik vind het een eer en ben zeer gemotiveerd om samen met de bevlogen collega’s de organisatie weer een stap verder te brengen. In een tijd waarin er veel van de KMar gevraagd wordt vind ik het van grote meerwaarde om mijn bijdrage te mogen leveren aan deze organisatie in het kader van vrede en veiligheid.”

Roelofs wordt aangesteld per 1 september 2023. De installatie volgt op 12 september.