Koninklijke onderscheiding voor genderadviseur Ella van den Heuvel

Genderadviseur kapitein-luitenant ter zee Ella van den Heuvel is vandaag benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de zwaarden. Zij ontving de Koninklijke onderscheiding voor haar werk om de positie van vrouwen binnen de krijgsmacht te verbeteren.

Vergroot afbeelding Minister Ollongren reikt de Koninklijke onderscheiding uit.
Ella van den Heuvel ontvangt de Koninklijke onderscheiding.

Van den Heuvel draagt sinds 2006 bij aan de militaire effectiviteit en de ondersteuning van vrouwen in missiegebieden. Ook zorgt ze voor meer bewustzijn op het gebied van gender.

Minister Kajsa Ollongren reikte de onderscheiding uit. “Vrouwen dragen bij aan de versterking van de krijgsmachten. In sommige landen kunnen zij bijvoorbeeld op plekken komen, waar mannen dat niet kunnen. Maar ze denken ook meer vanuit het team, vanuit de wij-gedachte.”

In haar rol als projectleider Genderforce bij de Hoofddirectie Personeel was Van den Heuvel een drijvende kracht achter het vergroten van het aantal vrouwelijke militairen. Daarnaast droeg ze er aan bij dat gender een belangrijk onderdeel werd. Dit niet alleen bij opleidingen, maar ook bij talent- en mentorprogramma’s voor vrouwelijke Defensiemedewerkers.

Vergroot afbeelding Ella van den Heuvel poseert met generaal Onno Eichelsheim en minister Kajsa Ollongren.
Ella van den Heuvel met generaal Onno Eichelsheim en minister Kajsa Ollongren.

Rolmodellen

De minister gaf aan dat het, ook binnen de krijgsmacht, voor vrouwen lastig is om hoge posities te bereiken. Dat komt onder meer omdat er minder vrouwen zijn om de weg voor hen te plaveien. Daarom zijn er volgens haar uitzonderlijke vrouwen nodig, rolmodellen die dat eigenhandig doen.

Van den Heuvel is daar één van, zei Ollongren. “Dat is extra knap omdat er bij Defensie nog de nodige scepsis bestond rond het onderwerp gender”. Dat Van den Heuvel de organisatie meekreeg, had volgens de minister alles te maken met haar constructieve benadering, inhoudelijke kennis, ervaring én overtuigingskracht.

Media-optredens

Tussen 2012 en 2020 vloog de decoranda de hele wereld over om cursussen te geven. Zoals de Female Officers Course voor de Verenigde Naties. Hier leerden vrouwelijke militairen onder meer om te gaan met slachtoffers van conflictgerelateerd seksueel geweld. Al die jaren uitte zij haar ambassadeurschap in media-optredens, interviews en artikelen. Daarin bleef ze uitleggen waar het bij genderaspecten om gaat en waarom die belangrijk zijn in militaire operaties.