Defensieboot Canal Parade: ‘allemaal anders en toch één’

Een eindeloze stoet uitbundig uitgedoste boten in alle kleuren van de regenboog. Ze manoeuvreerden vandaag door de Amsterdamse grachten tijdens de jaarlijkse Canal Parade. Ook Defensie gaf weer acte de présence op het vrolijke festijn. Dit jaar met zo’n 100 militairen en burgermedewerkers. Nu op een boot die was uitgevoerd als surveillancevoertuig van de Koninklijke Marechaussee. Omstanders juichten en applaudisseerden bij het saluut van de militairen.

Vergroot afbeelding Mensen dansen op een boot die door een gracht vaart.
Swingende militairen en burgerpersoneel op de defensieboot tijdens de Canal Parade.

“Allemaal anders en toch één”, meldden de T-shirts van het burgerpersoneel. Dat is de boodschap die Defensie wil uitdragen. Het is ook de slogan van de huidige wervingscampagne.

“Meevaren in de Canal Parade brengt zichtbaar over dat Defensie staat voor ieders veiligheid”, benadrukt plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten viceadmiraal Boudewijn Boots. “Juist in deze tijd is het belangrijk om openlijk te strijden voor gelijkwaardigheid. Ook binnen Defensie valt er op dat vlak nog genoeg te winnen.”

Vergroot afbeelding 3 militairen brengen een eregroet aan applaudisserend publiek op de kade.
Het brengen van de eregroet kan elk jaar op veel instemming van het publiek rekenen.

Het gaat om wat je doet

Hij noemt diversiteit binnen de krijgsmacht een must. “Alleen dan kan Defensie complexe problemen het hoofd bieden.” Het gaat volgens Boots niet om wat je bent, maar wat je doet.  “Jezelf kunnen zijn is cruciaal om je werk te doen in de meest extreme omstandigheden. Daarbij werken diverse teams aantoonbaar succesvoller samen", stelt hij. “Zo worden we nog beter in wat er van ons wordt verwacht.”

De viceadmiraal onderstreept dat de krijgsmacht er is voor iedereen. Hij is dan ook blij met de steun van het publiek in Amsterdam. “Het geeft een enorme ‘boost’. Juist omdat er in de samenleving niet altijd direct contact is tussen militairen en burgers.”

Vergroot afbeelding Militairen en burgers op de Defensieboot.
Diversiteit maakt Defensie sterker.

Defensienetwerk SHK

Het Defensienetwerk SHK ijvert al jaren voor acceptatie van LHBTI+’ers binnen de militaire organisatie. De SHK adviseert de Defensietop, organiseert conferenties en vervult zelfs internationaal een voortrekkersrol. Het netwerk zorgt ook dat Defensie zichtbaar is tijdens de Canal Parade.

De Defensieboot voer voor de elfde keer mee.