Lindelauf benoemd tot hoogleraar op het gebied van data science en kunstmatige intelligentie

Het is belangrijk het kennisgebied over data science en kunstmatige intelligentie in het defensie- en veiligheidsdomein te versterken. Voormalig luchtmachtofficier dr. ir. Roy Lindelauf draagt daar in elk geval zijn steentje aan bij. Vandaag is hij benoemd tot hoogleraar op de leerstoel ‘Data Science in Military Operations’. Dat is bij de vakgroep Krijgswetenschappen van de Faculteit Militaire Wetenschappen.

Daarnaast heeft Lindelauf sinds 1 juni een deelaanstelling bij het departement Cognitive Science and AI van de Tilburg School of Humanities and Digital Sciences. Dat is op de bijzondere leerstoel ‘Data Science, Safety & Security’.

In de traditionele oorlogsvoering brengen toenemende digitalisering en dataficering aanzienlijke veranderingen teweeg. Het onderzoek en onderwijs binnen de leerstoel richt zich hierop. Dit is in lijn met de behoefte een technologisch hoogwaardige krijgsmacht te realiseren en informatiegestuurd optreden te bevorderen. Dit is tevens opgenomen in de Defensievisie 2035.

De leerstoel doet niet alleen onderzoek naar algoritmes die militaire besluitvorming en operaties ondersteunen. Het gaat ook om algoritmiek voor inlichtingen- en cyberveiligheid en de ethische vraagstukken die hiermee gepaard gaan.

Lindelauf heeft zich gespecialiseerd in de wisselwerking tussen wiskundige modellering en de analyse van defensie- en veiligheidsvraagstukken. Hij maakt gebruik van geavanceerde wiskundige en computerwetenschappelijke methoden voor de analyse van onderwerpen. Denk aan terrorisme, politiek geweld, ondermijnende criminaliteit en conflict en oorlog.
Daarnaast richt hij zich ook op gerelateerde kwesties zoals netwerkbestendigheid, cyberveiligheid en netwerkontwerp.

Roy Lindelauf is voormalig Apachevlieger bij de Koninklijke Luchtmacht. In 2006 behaalde hij 2 masterdiploma’s. De ene voor vliegtuigbouwkunde aan de Technische Universiteit in Delft, de ander voor toegepaste wiskunde. In 2011 promoveerde hij in de econometrie aan de Tilburg School of Economics en Management met zijn proefschrift: ‘Design and Analysis of Covert Networks, Affiliations and Project’.

Verschillende data-science projecten

Lindelauf leidt nu verschillende data-science projecten bij de Faculteit Militaire Wetenschappen van de Nederlandse Defensie Academie. Bij die projecten werkt hij samen met onder meer de Joint Sigint Cyber Unit en andere eenheden bij Defensie. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het Data Science Center of Excellence, een samenwerking tussen de Chief Information Officer van Defensie en de NLDA. Lindelauf is betrokken bij diverse interne onderzoeks- en onderwijsprojecten op het domein van data science en kunstmatige intelligentie voor defensie en veiligheid.