Defensie zoekt personeel op Rotterdam Centraal

Een baan in de techniek, logistiek, als inkoper of ICT’er? Bij Defensie kan het, ook zonder militair te zijn. Reizigers ontdekken op station Rotterdam Centraal wat hun mogelijkheden zijn om voor het ministerie te werken. Hiervoor is een pop-up store ingericht.

Staatssecretaris Christophe van der Maat was daar gisteren voor een speciaal programma met leerlingen en besturen van regionale opleidingscentra. 

Ter symbolisatie van de slogan “geef een draai aan je carrière” is de store op zijn kop gedraaid. Het meubilair hangt aan het plafond. Dit biedt een aanknopingspunt om met passanten in gesprek te gaan.

Burgermedewerker

Er zijn 4 schermen in de store. Elk geeft een ander beroep weer: IT, inkoop, techniek en logistiek. Wanneer een bezoeker de speciale QR-code op het scherm scant, richt iemand zich op het scherm tot deze persoon. De 4 personen vertellen over hun ervaring als burgermedewerker bij Defensie. De profielen laten dus zien dat je geen militair hoeft te zijn om bij Defensie te werken. 

Daarnaast rijdt er een speciale bus door het land. Deze is als het ware gespiegeld: aan beide kanten is de voorkant te zien, gescheiden door een grote draaiing in het midden. Je weet dus nooit helemaal zeker of de bus nou naar voren of naar achteren rijdt. Alweer een uitnodiging voor mensen om in gesprek te gaan met de medewerkers en te kijken hoe zij een draai aan hun carrière kunnen geven.

Holoboxen

Naast de (mobiele) pop-up-store staan er 3 holoboxen op Rotterdam Centraal. Door de vernieuwende techniek lijkt het alsof deze personen fysiek op het station staan en de passanten persoonlijk aanspreken. Ze zijn allemaal op een andere manier verbonden aan Defensie. Bijvoorbeeld als reservist, via Defensity College of als arbeidsparticipant via de Wet Banenafspraak. Of als burgerambtenaar die overgestapt is van een commercieel bedrijf naar Defensie. Hiermee laat Defensie onder meer zien dat er verschillende manieren zijn om je aan de organisatie te verbinden.

De pop-up store van het Commando Materieel en IT (Commit) staat nog tot en met 18 juni op Rotterdam Centraal, naast perron 2.