Veteranennota 2022-2023: inspanning voor meer erkenning werpt vruchten af

De belangstelling voor veteranen vanuit de samenleving is aanmerkelijk  gestegen. De inspanning voor meer erkenning en waardering werpt zijn vruchten af. Dit meldt minister Kajsa Ollongren in de Veteranennota 2022-2023, die ze gisteren aan de Tweede Kamer stuurde. Het document gaat in op resultaten van het veteranenbeleid en hoe dat in 2022 is uitgevoerd.

In het voorwoord noemt Ollongren de Invictus Games, die in 2022 in Den Haag werden gehouden. Die zijn uitgegroeid tot een 2-jaarlijks evenement met meer dan 500 deelnemers uit meer dan 20 landen. “Ik heb daar vorig jaar gezien hoe veteranen die zichtbaar en onzichtbaar gewond raakten kracht, verbroedering en grenzeloze samenhorigheid vinden in sport”, aldus de minister. “De deelnemers zijn boegbeelden van hoop, doorzettingsvermogen en optimisme. Zij zijn een inspiratie voor elkaar, hun collega’s en vele anderen.”  

Post Traumatische Stress Stoornis

In de nota valt verder te lezen dat er onlangs een projectleider is aangesteld die de wijzigingen aan het Protocol voor psychische aandoeningen gaat doorvoeren. Daaronder valt ook de Post Traumatische Stress Stoornis (het zogenoemde PTSS-protocol). Verder schrijft de minister dat ze blijft werken aan vooruitstrevend en innovatief beleid om veteranen en hun thuisfront te ondersteunen. “Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat veteranen met PTSS aanspraak kunnen maken op een hulphond. Het is nu wetenschappelijk aangetoond dat dat hun leven ten goede kan veranderen. Wetenschappelijk onderzoek blijft essentieel, zodat veteranen die daarmee te maken krijgen, beter worden geholpen.”  

Veteraan in de Klas

Voor het programma Veteraan in de Klas stelt Defensie structureel een bedrag van 280.000 euro extra beschikbaar. Het doel van dit programma is leerlingen kennis te laten maken met iemand die als militair is ingezet tijdens een oorlog of vredesoperatie. In een gastles deelt de veteraan zijn of haar persoonlijke verhaal. Leerlingen krijgen daardoor een beter beeld van militaire missies. Ze horen waarom deze missies plaatsvinden en wat dat met iemand doet. Ollongren: “Onlangs sloot ik aan bij zo’n gastles en heb ik ervaren hoe een Bosnië- en Kosovoveteraan interessante dilemma’s voorlegde aan een klas havo-leerlingen. Er stond een levendige discussie waaruit de waardering bleek voor de inzet van deze veteraan.”  

Nederland telt 100.000 veteranen die Nederland onder oorlogsomstandigheden of tijdens (vredes)missies dienden.