Grotere rol voor Veteranen Search Team bij zoekacties naar vermiste personen

De politie gaat bij het zoeken naar vermiste personen beter en sneller gebruik maken van de kennis en expertise van het Veteranen Search Team (VST). Ook wordt de inzet van dit team centraal geregeld bij de landelijke meldkamer van de politie. De politie en het VST ondertekenden vandaag een samenwerkingsovereenkomst waarin deze afspraken staan.

Vergroot afbeelding Defensie-veteranen en politieagent in het donker in gesprek, leunend op een Jeep.
Defensie-veteranen helpen de politie bij een zoekactie.

Het VST is ruim 5 jaar geleden opgericht, op initiatief van een Defensie-veteraan. Het team telt bijna 2.500 vrijwilligers, onder wie (oud-)militairen. Zij zetten zich in om de politie te ondersteunen. Dit gebeurt ongeveer 70 keer per jaar op verzoek en onder de regie van de politie. Per keer zoeken dan tientallen vrijwilligers naar vermisten. 

Mis je Mei?

De ondertekening vindt vandaag plaats omdat de politie de jaarlijks terugkerende landelijke themamaand: Mis je Mei? aftrapt. Deze maand vraagt de politie extra aandacht voor het onderwerp vermiste personen en voor een aantal langdurige vermissingszaken.

De politie omarmt de samenwerking met het publiek bij haar zoekacties. Professionaliteit en vertrouwen is daarbij cruciaal. Het VST heeft laten zien die betrouwbare en professionele partner voor de politie te zijn.