Defensie maakt meer informatie over leveringen aan Oekraïne openbaar

Defensie maakt voortaan meer informatie openbaar over de militaire leveringen aan Oekraïne. Dit schrijft minister Kajsa Ollongren vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Zo is vandaag bekendgemaakt wat voor type goederen en middelen zijn gedoneerd sinds 24 februari 2022. Hierdoor wordt voor het eerst de breedte, diversiteit en omvang van de Nederlandse militaire steun inzichtelijk gemaakt. Nederland heeft inmiddels ter waarde van € 1,2 miljard aan militaire steun geleverd aan Oekraïne.

Vergroot afbeelding Het Fennek-verkenningsvoertuig.
Defensie stuurde onder meer Fenneks naar Oekraïne.

Het kabinet acht deze stap naar meer transparantie van groot belang. Aan de ene kant voor het behoud van draagvlak en het kunnen voeren van een maatschappelijk debat over de militaire steun aan Oekraïne. Aan de andere kant vanwege de signaalwerking richting zowel Oekraïne als Rusland.

Nederland is vastberaden Oekraïne militair te blijven steunen om zichzelf te verdedigen tegen de Russische agressie. De oorlog in Oekraïne is zijn tweede jaar ingegaan en het kabinet verwacht dat deze nog lang kan duren. “Zonder militaire steun kan Oekraïne deze strijd niet volhouden”, zegt Ollongren. “De uitkomst van deze strijd is ook bepalend voor onze veiligheid in Europa.”

Meer openheid past ook bij de ontwikkeling dat Defensie steeds meer militaire goederen levert die rechtstreeks bij de industrie worden besteld. Ook andere landen kiezen er voor meer informatie openbaar te maken. De operationele veiligheid blijft leidend. Daarom wordt per levering een afweging gemaakt wat openbaar kan worden gemaakt.

Vergroot afbeelding Een Viking-rupsvoertuig.
Ook een aantal gepantserde Viking-rupsvoertuigen zijn gedoneerd.

Leveringen

De leveringen bevatten onder meer verschillende soorten materieel, zoals zware wapens, maar ook geweren en mitrailleurs, inclusief munitie. Ook zijn voer- en vaartuigen, wapensystemen en verschillende typen raketten richting Oekraïne gegaan. Daarnaast gaat het om kleding en zaken als generatoren, sensoren en nachtzichtmiddelen. Verder zijn er dekens, voeding en geneeskundige goederen geleverd.

Een overzicht van de openbaar gemaakte geleverde en aangekondigde goederen staat op defensie.nl.

Effecten op gereedheid

De minister schrijft ook dat de voortdurende ondersteuning van Oekraïne consequenties heeft voor de  eigen gereedheid. Deze worden gezien de huidige omstandigheden als acceptabel beoordeeld. De minister benadrukt hier oog voor te houden: “Naast de militaire steun aan Oekraïne is het zaak dat we blijven bouwen aan de versterking van onze eigen krijgsmacht. Dit vraagt veel van onze mensen.”

Defensie wordt financieel gecompenseerd voor de leveringen. Waar nodig wordt het geschonken materieel opnieuw besteld en aangevuld. Dit laatste kost tijd, omdat meerdere landen sinds jaren weer fors investeren in hun krijgsmacht en voor miljarden aan materieel aanschaffen. De minister wijst daarbij op het belang van samenwerking met de industrie.

Nederland kreeg vanuit de Europese Vredesfaciliteit tot nu toe € 202,9 miljoen gecompenseerd. Dit fonds heeft € 3,5 miljard beschikbaar gesteld voor de levering van militair materieel vanuit de EU-lidstaten.