Oud-minister Van ’t Wout bestuurlijk ambassadeur voor vastgoedplan

Oud-minister en voormalig Tweede Kamerlid Bas van ’t Wout gaat Defensie helpen als bestuurlijk ambassadeur bij de uitwerking van het Strategisch Vastgoedplan (SVP). Dat maakte staatssecretaris Christophe Van der Maat vandaag bekend.

Vergroot afbeelding Bas van ’t Wout.
Bas van ’t Wout gaat Defensie helpen als bestuurlijk ambassadeur bij de uitwerking van het Strategisch Vastgoedplan.

Van ’t Wout gaat onder meer in overleg met gemeenten, provincies, andere departementen en stakeholders over de vernieuwing van het vastgoed van Defensie. De bedoeling is dat hij eventuele knelpunten en kansen vroegtijdig herkent en bespreekt.

Van der Maat: “Het vastgoed van Defensie wordt ingrijpend gemoderniseerd en verduurzaamd. Dat raakt direct of indirect regionale overheden en haar inwoners, andere ministeries, vele organisaties en instellingen. Goede afstemming met hen is belangrijk. Daar komt de rol van de bestuurlijk ambassadeur bij kijken.”

Door goed met andere overheden samen te werken, is volgens Van der Maat de verbinding te maken met andere regionale ruimtelijke vraagstukken. “Denk aan woningbouw, vergroening, CO2-reductie, natuur en landbouw en de energietransitie. Ons doel is om te komen tot gezamenlijke bestuurlijke voornemens, waar alle betrokken partijen zich achter kunnen scharen.”

6 projecten

Het SVP werd vorig jaar december gepresenteerd. Hierin staan 6 projecten waar Defensie in samenwerking met de regio mee aan de slag gaat:

  • Het concentreren van eenheden in de regio Soesterberg.
  • Het concentreren van eenheden op het Nieuwe Haven-terrein in Den Helder.
  • De concentratie van de eenheden die nu in Assen en Havelte zitten.
  • De regio Rucphen/Roosendaal, waar een oplossing wordt gezocht voor de  ruimtevraag van het Korps Commandotroepen.
  • De concentratie van de Luchtmobiele Brigade in (de regio) Schaarsbergen.
  • Onderzoek naar een nieuwe kazernelocatie in het midden van het land.

Van ’t Wout richt zich in eerste instantie op de regio Schaarsbergen en de centrale kazerne.

Loopbaan Van ’t Wout

Bas van ’t Wout zat van 2012 tot en met 2020 namens de VVD in de Tweede Kamer. Van 2020 tot 2021 was hij staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van 20 januari 2021 tot 21 mei 2021 minister van Economische Zaken en Klimaat. Eerder was hij gemeenteraadslid in Amsterdam.