Proefdijk opgeblazen in Marnewaard

Defensie heeft een zogenoemde demolitieproef gehouden met het gecontroleerd doorbreken van een dijk. Dat gebeurde gisteren op het oefenterrein in de Groningse Marnewaard

Vergroot afbeelding Een explosie bij een dijk.
Met een zogenoemde demolitieproef is een dijk gecontroleerd doorgebroken.

Tijdens het experiment werd met explosieven een bres geslagen in de 5 meter hoge dijk rond het bassin van 40 bij 40 meter. “Het is echt een laatste middel, als bijvoorbeeld graafmachines te zwaar zijn om op de dijk hun werk te verrichten. We kijken met deze test of we het water kunnen weghalen bij die zwakke plek”, vertelt projectmanager en reservist luitenant-kolonel Marc Balemans.

Vergroot afbeelding Water stroomt door een gat in een dijk.
De dijk was 5 meter hoog.

Schade aan kering

In het scenario is er langere tijd hoogwater, waardoor de dijken verweken en verzwakken. Daardoor staat er een stuk op doorbreken, met het gevaar dat het achterland overstroomt. “We willen weten en meten hoe een bres zich ontwikkelt. Ook de mate van scheurvorming en andere eventuele schade aan de kering die ontstaat ten gevolge van de explosie zijn interessant. We willen ook kijken naar de erosie die er plaatsvindt in het achterliggende gebied.”

Polder2C’s

De proef is onderdeel van het internationale Polder2C’s-project, met daarin 14 Belgische, Engelse, Franse en Nederlandse organisaties. Die houden zich bezig met waterveiligheid. Bij deze proef waren behalve Defensie onder meer Rijkswaterstaat, de waterschappen en de TU Delft betrokken.