Weekoverzicht Defensieoperaties

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft in een gebied buiten het  Gelderse Huissen een bom tot ontploffing gebracht. Dat gebeurde nadat de militaire experts de 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog hadden veiliggesteld. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 14 tot en met 20 december 2022.

De EOD maakte het projectiel onschadelijk door de ontsteking te verwijderen. Dat is de gevaarlijkste handeling. Omwonenden moesten uit voorzorg enige uren hun huis uit.

De explosievenruimers ruimde afgelopen week nog 39 explosieven in het hele land. Daarnaast vernietigde Zr.Ms. Schiedam 2 mijnen in de Noordzee.

Roemenië

Tijdens een training versterkten de Nederlandse en Franse militairen in Roemenië elkaars unieke capaciteiten. Zo beoefende de Franse pantsereenheid het inwinnen van terrein onder dreiging van een Nederlandse luchtmobiele antitankeenheid. De Fransen leerden bijvoorbeeld hoe terreindelen het beste zijn over te steken. De Nederlanders kregen daardoor meer inzicht in het optreden van pantsereenheden en hoe ze daar het meest effectief op kunnen reageren.

Nederlandse genisten experimenteerden om met een minimale hoeveelheid springstof maximaal resultaat te bereiken bij het hindernissen uit de weg ruimen. Bij daadwerkelijke inzet zijn niet altijd alle middelen voorhanden.

Vergroot afbeelding Ontploffing van voertuig.
Genie oefent met springlading.

De Vaste Kamercommissie Defensie, Commandant der Strijdkrachten, Missie Max en de Commandant Landstrijdkrachten kwamen op werkbezoek. Ze woonden onder meer een schietoefening bij.

Zo’n 200 Nederlandse militairen in Roemenië maken deel uit van de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid. Met trainingen bereiden de militairen zich voor op alle mogelijke situaties. Met de multinationale eenheid waar ze deel van uitmaken staan zij klaar om het NAVO-grondgebied in Roemenië te verdedigen.

Caribisch gebied

De Koninklijke Marine heeft dit jaar een recordhoeveelheid onderschepte drugs in het Caribisch gebied op haar naam gezet. Dat gebeurde in samenwerking met internationale partners. Zr.Ms. Holland stuitte de afgelopen weken op 4 transporten, goed voor bijna 3.000 kilo cocaïne. Het totaal komt daarmee in 2022 op bijna 35.000 kilo aan onderschepte contrabande.

Zr.Ms. Holland is stationsschip in het Caribisch gebied. Het wordt daar onder meer ingezet voor kustwachttaken en counterdrugsoperaties.

Verdediging NAVO-grondgebied

De krijgsmacht stelt schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Lopende operaties buitenland:

 • Voor de missie Minusma in Mali werken 3 stafofficieren in Bamako. 1 militair staat de Duitsers in Gao bij. Daarnaast levert Nederland 4 agenten aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf. Verder ondersteunen 3 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.
 • Nederland draagt sinds 2017 bij aan de enhanced Forward Presence van de NAVO in Litouwen. Defensie zet momenteel 270 tot 300 militairen in voor deze vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen.
 • Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Vanuit Erbil werken nog eens 3 militairen als adviseur voor de Koerdische strijdkrachten in de strijd tegen ISIS. Aan het hoofdkwartier van de missie (Operation Inherent Resolve) in Koeweit zijn ook 2 Nederlandse stafofficieren toegevoegd. Voor deze missie is verder een militair gestationeerd in Bagdad. Nederland neemt in Irak voorts met 5 militairen deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO (NATO Mission in Iraq). Die is bedoeld de veiligheidssector te adviseren. Het National Support Element ondersteunt de inzet zowel in Bagdad als in Erbil.
 • Nederlandse militairen ondersteunen in Slowakije Duitse Patriot-eenheden. De luchtverdedigingssystemen beschermen vitale objecten tegen mogelijke dreigingen vanuit de lucht. Dit gebeurt in NAVO-verband en heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne.
 • Zr.Ms. Tromp is het vlaggenschip van de Standing Nato Maritime Group 1 (SNMG1). Het is een van de 4 NAVO-vlootverbanden, permanent beschikbaar voor opdrachten vanuit het bondgenootschap. SNMG1 staat heel 2022 onder Nederlandse leiding. Het gaat om het meest noordelijke vlootverband, met name actief in de Noordzee, Oostzee en de Atlantische Oceaan. SNMG1 houdt onder meer oefeningen op zee en bezoekt verschillende havens om diplomatieke banden te onderhouden.
 • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
 • In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis) (in burger), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) en Qatar (Operation Inherent Resolve).

Operaties/acties binnenland:

 • De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • Defensie draagt bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt op het Marine Etablissement Amsterdam, in Zeist, het Groningse Zoutkamp en op Legerplaats Harskamp in Ede.

Dit is het laatste Weekoverzicht Defensieoperaties van 2022. Het volgende verschijnt 11 januari.