Historisch moment 2022 vereeuwigd op schilderij: vaandelopschriften Afghanistan

“Over 300 jaar hangt dit schilderij er nog. Dat laat toch zien dat dit een belangrijk historisch moment is”, vertelt een trots ogende generaal Onno Eichelsheim. De Commandant der Strijdkrachten onthulde vandaag een doek dat de uitreiking van de vaandelopschriften Afghanistan afgelopen juni in Den Haag vereeuwigt.

“Hij is wel heel fraai”, benadrukt Eichelsheim, die het een terechte waardering vindt voor de inzet van de militairen in Afghanistan. Het oogt nu al als een historisch tafereel, met de oude gebouwen en traditionele uniformen. Dat het toch om een militaire hoogtijdag in 2022 gaat, bewijzen de moderne uniformen van koning Willem-Alexander en de Chef Militaire Huis schout-bij-nacht Ludger Brummelaar.

Vergroot afbeelding Kunstenaar Paul Kerrebijn geeft generaal Eichelsheim toelichting bij zijn schilderij vaandelopschriften Afghanistan.
Kunstenaar Paul Kerrebijn en generaal Onno Eichelsheim.

Schilderij van Kerrebijn

Kunstenaar en beeldend vormgever Paul Kerrebijn maakte het schilderij in opdracht van Defensie. Kerrebijn schildert afwisselend abstract en realistisch, met zowel aandacht voor de mens als voor materie. Die combinatie leidde tot dit olieverfschilderij waarin hij de eer vastlegt die de militaire eenheden te beurt viel.

Voor dit nieuwe, monumentale werk gebruikte hij een bepaald moment om het grotere geheel uit te drukken; het combineert de handeling van de koning bij een specifiek vaandel met een breed perspectief op andere eenheden en de omgeving van de Hofvijver.

Het is de bedoeling dat het olieverfschilderij een prominente plek krijgt op het ministerie van Defensie in Den Haag.

Vergroot afbeelding Koning Willem-Alexander.
Koning Willem-Alexander bevestigt tijdens een besloten ceremonie op de Hofvijver een ‘cravate’ aan een van de vaandels.

Uitreiking op 25 juni

Tijdens Nationale Veteranendag op 25 juni ontvingen 18 regimenten en eenheden van de krijgsmacht een zogenoemde cravate. Een lint aan het vaandel voor onderscheidend, dapper optreden in eenheidsverband in Afghanistan.

Koning Willem-Alexander sprak die dag over de erkenning en waardering voor de militairen die het uiterste hebben gegeven. “Op deze Veteranendag 2022 beseffen wij nog méér dan in andere jaren hoeveel wij van u vragen en gevraagd hebben”, aldus de koning. “Nu de vrede in Europa op het spel staat, realiseren wij ons eens te meer hoe sterk wij onze krijgsmacht nodig hebben. En hoe dankbaar wij mogen zijn voor onze veteranen.”