Defensie schetst ontwikkelpad voor ruimtedomein

Defensie wordt voor haar inzet steeds afhankelijker van de ruimte. Denk bijvoorbeeld aan de grote hoeveelheid satellieten, die belangrijk zijn voor communicatie, navigatie en observatie. De Defensie Ruimte Agenda (DRA) beschrijft hoe Defensie zich de komende jaren wil ontwikkelen in het ruimtedomein. En ook de afhankelijkheid hiervan en de dreigingen en ontwikkelingen op dit gebied. Minister Kajsa Ollongren stuurde de DRA vandaag naar de Tweede Kamer.

Succesvol optreden van de krijgsmacht hangt meer en meer af van data en informatie. Defensie investeert daarom in een optimale beheersing van die beide functies. Informatiegestuurd optreden is een van de pijlers binnen de Defensienota 2022. Doel is om hierdoor de informatiepositie te versterken en minder afhankelijk van anderen te zijn. Hiervoor is extra geld beschikbaar, dat onder meer naar ontwikkelingen binnen het ruimtedomein gaan.

Investeringen

Zo wordt extra geïnvesteerd in personeel voor het Defensie Space Security Centre. Ook is er budget voor het ontwikkelen van satellieten en voor deelterreinen binnen het ruimtedomein. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld navigatie, maar ook ruimteweer en lasersatellietcommunicatie. Ook wordt geld gestoken in onderzoek en technologieontwikkeling op dit gebied.

Defensie doet dit niet alleen. Er wordt nauw samengewerkt met kennisinstituten TNO en NLR en de industrie. Hiermee houdt Defensie ook op termijn hoogwaardige kennis en kunde. Bijkomend voordeel is dat de Nederlandse industrie zich mee kan ontwikkelen en van deze ontwikkelingen kan profiteren, zoals onlangs is aangegeven in de Defensie Industrie Strategie.

Internationaal

Internationaal zet Defensie nadrukkelijker in op samenwerking binnen de EU. Dit gebeurt via programma’s in PESCO, het Europees Defensie Fonds en het Europees Defensie Agentschap. Ook de samenwerking in NAVO-verband wordt op dit gebied intensiever voortgezet.