Netwerk Defensie en relatieziekenhuizen uitgebreid

Defensie heeft vandaag een overeenkomst getekend met 7 civiele ziekenhuizen. Dankzij de samenwerking krijgen zowel de relatieziekenhuizen als Defensie de beschikking over meer en hoogwaardig opgeleid personeel. Afhankelijk van de situatie en de behoefte wisselen de partijen onderling personeel uit. Het totale aantal ziekenhuizen waarmee Defensie structureel samenwerkt groeit nu naar 14.

Vergroot afbeelding Maastricht.
Maastricht. In 2021 ging Defensie de samenwerking al aan met onder meer het Universitair Medisch Centrum+ in deze stad.

Het Maasstad ziekenhuis, Medisch Spectrum Twente, Máxima Medisch Centrum, Medisch Centrum Leeuwarden vernieuwen de samenwerking met Defensie.

Nieuwkomers zijn de Noordwest Ziekenhuisgroep, UMC Groningen en de Gelre Ziekenhuizen. Deze uitbreiding draagt bij aan het versterken van de medische ondersteuning binnen Defensie, een doelstelling uit de Defensienota 2022.

Vergroot afbeelding Ondertekenaars van de overeenkomsten.
Ondertekenaars van de overeenkomsten.

Uitwisseling medische teams

Defensie wisselt al langer medisch specialistisch personeel uit met civiele ziekenhuizen. De chirurgische teams van Defensie werken in civiele ziekenhuizen als ze niet op oefening of op uitzending zijn. Deze beroepsmilitairen werken bovenop de reguliere formatie van een ziekenhuis.

Als tegenprestatie stellen de relatieziekenhuizen eigen personeel beschikbaar om te worden opgeleid tot reservist. Na een opleiding tot militair en officier zijn deze reservisten onderdeel van de flexibele schil van Defensie. Deze reservisten gaan indien nodig ook mee op missie in het buitenland.

In de praktijk is de samenwerking zeer waardevol gebleken voor zowel Defensie als de ziekenhuizen. Het gebeurde bijvoorbeeld al tijdens de Nederlandse missies in Afghanistan. Voor de militairen biedt het de mogelijkheid om (bijzondere) vaardigheden, zoals traumazorg, op peil te houden. En de ziekenhuizen merken dat de mogelijkheid om als reservist op uitzending te gaan, bijdraagt aan het behoud van het personeel.  

Defensienota 2022

De uitbreiding is in gang gezet met het oog op de veranderende veiligheidssituatie in Europa en de aangekondigde groei van Defensie. Ook in de Defensienota 2022 staat de versterking van de medische keten nadrukkelijk genoemd.

Met het tekenmoment sluit Defensie de vernieuwing van de samenwerking met civiele ziekenhuizen af. Dit wordt al ruim 20 jaar gecoördineerd binnen het Instituut samenwerking Defensie en Relatieziekenhuizen (IDR). In 2021 ging Defensie de samenwerking al aan met de universitaire medisch centra te Amsterdam, Leiden, Maastricht en Utrecht. Ook werd de samenwerking vernieuwd met het Erasmus MC, Haaglanden MC en het Radboud UMC.

In de overeenkomst is de samenwerking voor de komende 14 jaar vastgelegd.