Landmachtmilitairen plaatsen noodbrug tijdens fictieve overstroming

Windkracht 7 met zware windstoten en verschillende plekken die onder water zijn gelopen. Dat was het scenario afgelopen week tijdens een grootschalige hoogwateroefening van hulpdiensten, waterschappen en Defensie in Noord-Brabant.

Het was zaak om de fictieve overstromingen zo snel mogelijk onder controle te krijgen en tijd te winnen voor evacuaties. Goede coördinatie was daarom belangrijk. Want niet iedereen spreekt in dit soort incidenten dezelfde taal. Dat gebeurde in een speciaal opgezette commandopost.

Landmachtmilitairen waren opgetrommeld om bij Drimmelen zo snel mogelijk een noodbrug aan te leggen. Die was nodig zodat hulpdiensten en de waterschappen materieel konden vervoeren naar moeilijk bereikbare plekken. De brug lag er in 2,5 uur.

Dijkbewaking

Afgelopen weekend is gezocht naar zwakke plekken in de dijken. Daarvoor werden reservisten en drones ingezet, die gezamenlijk op zoek gingen. Eenmaal gevonden werd dit in detail doorgeven aan de centrale van het waterschap, die hier vervolgens de hulpdiensten op afstuurden.

Verder plaatste het waterschap uit voorzorg ook coupure in dijkopeningen. Dit zijn vloedplanken die voor een onderbreking zorgen in de waterkering.

Wateroverlast Limburg

Dat het oefenen van dit soort scenario’s geen overbodige luxe is, bleek vorig jaar wel in Limburg. In juli kampten verschillende delen van de provincie met hoogwater. In totaal 800 militairen schoten direct te hulp. Ook toen bouwden zij in Valkenburg een noodbrug, legden zandzakken en hielpen bij evacuaties.