Weekoverzicht Defensieoperaties

De Nederlandse militairen in Roemenië en een onder hun bevel geplaatst Frans peloton checken de verbindingen. Ze laden wapens en camoufleren hun gezichten. Vijandelijke oefentroepen zijn het NAVO-grondgebied binnengedrongen. Het is aan de battlegroup terrein terug te winnen. Een overzicht van Defensieoperaties in de periode van 5 tot en met 11 oktober.

Vergroot afbeelding Nederlandse militairen in actie.
Militairen in actie tijdens de eindoefening van de eerste rotatie van de multinationale battlegroup.

Dit scenario betrof de eindoefening van de eerste rotatie van de multinationale battlegroup. Opvallend was onder meer de inzet van een Roemeense helikopter. De geslaagde training toonde een gestroomlijnde samenwerking met de internationale partners.

Zo’n 100 Nederlandse militairen maken deel uit van de vooruitgeschoven NAVO-aanwezigheid in Roemenië. Met trainingen bereiden de militairen zich voor op alle mogelijke situaties. Als schakel binnen de multinationale eenheid verdedigen zij het NAVO-grondgebied in Roemenië als dat nodig is.

Voor de legering van de Belgische, Franse en Nederlandse militairen bouwt een 66-koppig genietaakteam aan een kamp in Cincu. Dat moet eind oktober gereed zijn.

Slowakije

De Nederlandse Patriot-eenheid is vanuit Slowakije onderweg naar Nederland. De missie zit er na 6 maanden op. Met het luchtverdedigingssysteem werden Slowaaks grondgebied en de inwoners beschermd tegen luchtdreiging. Daarnaast moest van de Patriot-eenheid een afschrikwekkende werking uitgaan. Een aantal Nederlandse militairen blijft in het land om Duitse luchtverdedigers te ondersteunen.

Verdediging NAVO-grondgebied

Naast de Nederlandse bijdragen aan Defensieoperaties stelt de krijgsmacht schepen, landmachteenheden en vliegtuigen beschikbaar voor de eerste hoofdtaak van Defensie: bondgenootschappelijke verdediging van het NAVO-verdragsgebied. Bekijk het overzicht van de Nederlandse militaire bijdrage aan de NAVO.

Lopende operaties buitenland:

 • Zo’n 120 Nederlandse militairen beveiligen in Irak het vliegveld van Erbil en omliggend gebied. Vandaaruit werken ook 3 militairen als adviseur van de Koerdische strijdkrachten in de strijd tegen ISIS. Op het hoofdkwartier van de missie (Operation Inherent Resolve) in Koeweit werken 2 Nederlandse stafofficieren. Nederland neemt in Irak ook deel aan de capaciteitsopbouwmissie van de NAVO (NATO Mission in Iraq) met 5 militairen. De operatie richt zich op het adviseren van de veiligheidssector. De inzet wordt zowel in Bagdad als Erbil ondersteund door het National Support Element.
 • Voor de missie Minusma in Mali werken 3 stafofficieren in Bamako en 3 militairen die de Duitsers in Gao bijstaan. Daarnaast levert Nederland 3 politieagenten en 1 militair aan de politiecomponent binnen de missie. Alle 14.000 blauwhelmen van Minusma staan onder bevel van de Nederlandse luitenant-generaal Kees Matthijssen. Zolang hij force commander is levert Nederland 15 extra militairen aan de Minusma-staf. Verder ondersteunen 6 Nederlandse militairen in Mali de Europese trainingsmissie EUTM.
 • Nederland draagt sinds 2017 bij aan de versterkte militaire aanwezigheid (enhanced Forward Presence) van de NAVO in Litouwen. Defensie zet momenteel 270 tot 300 militairen in. De troepenmacht is in het Baltische land om de laten zien dat de NAVO hier paraat staat en om solidariteit met de Litouwse bevolking uit te stralen.
 • Zo’n 90 militairen trainen op grote schaal Oekraïense militairen in het Verenigd Koninkrijk. De kennis kunnen de Oekraïners in de oorlog in hun eigen land inzetten.
 • Zr.Ms. Tromp is het vlaggenschip van de Standing NATO Maritime Group 1 (SNMG1). Het is een van de 4 NAVO-vlootverbanden, permanent beschikbaar voor opdrachten vanuit het bondgenootschap. SNMG1 staat heel 2022 onder Nederlandse leiding. Het gaat om het meest noordelijke vlootverband, met name actief in de Noordzee, Baltische Zee en de Atlantische Oceaan. SNMG1 houdt onder meer oefeningen op zee en bezoekt verschillende havens om diplomatieke banden te onderhouden.
 • Zr.Ms. Vlaardingen vaart voor het Standing NATO Mine Countermeasures Group 2. Dit NAVO-vlootverband richt zich op mijnenbestrijding in en rond de Middellandse Zee.
 • Vier Nederlandse militairen begeleiden Togolese instructeurs terwijl zij een bataljon trainen. De Afrikaanse eenheid wordt ingezet voor de Minusma-missie in Mali. Het opleiden van de instructeurs gebeurt voor het Global Peace Operation Initiative dat onder Amerikaanse leiding staat. De inzet op het Peace Keeping Operations Center in de Togolese hoofdstad Lomé duurt tot 14 oktober.
 • Militairen van het Fleet Marine Squadron van de marine vormen zogenoemde vessel protection detachments. Deze beveiligen in de Golf van Aden regelmatig Nederlandse schepen tegen piraterij.
 • Nederlandse militairen zijn in het Midden-Oosten betrokken bij missies die bedoeld zijn om de vrede te bewaren. Het gaat om onder meer Undof, Untso en Unifil.
 • In Jeruzalem en Ramallah zijn 6 Nederlanders betrokken bij de USSC-missie. Het gaat om 3 burgers en 3 militairen. USSC richt zich op het professionaliseren van de Palestijnse veiligheidssector. USSC probeert bij te dragen aan de levensvatbaarheid van een stabiele Palestijnse staat. De VS coördineren de missie.
 • Nederlandse militairen leveren verder een bijdrage aan diverse hoofdkwartieren en vooruitgeschoven posten van missies. De geüniformeerden zijn individueel uitgezonden naar het Spaanse Rota (European Union Naval Forces), Bahrein (Combined Maritime Forces), Abu Dhabi (European-led Maritime Awareness Strait of Hormuz), Tunis (European Liaison & Planning Cell Tunis) (in burger), Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), Qatar (Operation Inherent Resolve) en Rome (EU Operation Irini).

Operaties/acties binnenland:

 • De Explosieven Opruimingsdienst Defensie vernietigde in totaal 51 explosieven in het hele land. Mijnenjager Zr.Ms. Schiedam ruimde daarnaast nog 2 explosieven op de Noordzee.
 • De bewaking van het luchtruim van de Benelux gebeurt 24/7 door de luchtgevechtsleiding vanaf Air Operations Control Station Nieuw Milligen. Voor de beveiliging wordt gebruik gemaakt van afwisselend Nederlandse en Belgische F-16’s. Op dit moment ligt de taak bij Nederland.
 • Defensie draagt bij aan de opvang van Oekraïense en Afghaanse vluchtelingen en asielzoekers uit andere landen. Dat gebeurt op het Marine Etablissement Amsterdam, in Zeist, op 2 plaatsen in Zoutkamp (Groningen) en op Legerplaats Harskamp in Ede.