Surinaamse instructeurs beter in staat militairen mentaal te vormen

29 Surinaamse militaire instructeurs zijn de afgelopen 3 weken in Suriname door 2 militairen bijgeschoold. Dat gebeurde via het zogeheten Train-the-Trainer-concept.

Vergroot afbeelding Een certificaatuitreiking van Surinaamse militairen.
De 29 deelnemers kregen een certificaat.

Bij de intensieve en interactieve opleiding stond het verder bekwamen van didactische vaardigheden op het programma. De Surinaamse militaire instructeurs kregen inzicht over hun manier van lesgeven. Dat gebeurde via gerichte feedback van de instructeurs en van hun eigen collega’s.

Een rode draad tijdens de cursus betrof mentale vorming: hoe zorg je ervoor dat een militair instructeur initiatief en durf toont?

Na afloop van de cursus kregen alle deelnemers een certificaat. Dit gebeurde op het ministerie van Defensie. Onder anderen de Surinaamse minister Krishna Mathoera was hierbij aanwezig. De Nederlandse militairen zijn van het Expertise Centrum Opleidingen Defensie (ECOD).

Intentieverklaring

De cursus volgde op de intentieverklaring van april vorig jaar. Nederland en Suriname haalden hiermee de militaire banden aan. Een van de zaken die hier onderdeel van uitmaakt is het geven van opleidingen en trainingen door de Koninklijke Militaire School aan de Surinaamse Militaire School. Financiering voor de cursus verliep via de Makandra-faciliteit. Van hieruit leveren meerdere ministeries technische assistentie aan Suriname.