Ollongren bij Opening Academisch Jaar NLDA: “make it happen!”

“Met jullie keuze voor de krijgsmacht, kiezen jullie ervoor een verschil te maken in de levens van anderen. Kijk naar het nieuws, en we zien allemaal hoe belangrijk die keuze is. Het is oorlog in Europa. Met eigen ogen heb ik vorige week in en rondom Kyiv de verwoestende gevolgen hiervan gezien.” Dat zei minister Kajsa Ollongren vandaag tegen de cadetten en adelborsten op de Nederlandse Defensie Academie in Breda tijdens de traditionele Opening Academisch Jaar.

Ollongren bracht de afgelopen maanden verschillende bezoeken aan militairen in het buitenland, zo vertelde ze de officieren in spe. “Keer op keer maakt de bekwame manier waarop luitenants al op jonge leeftijd invulling geven aan deze verantwoordelijkheid diepe indruk op mij. Het klinkt misschien ver weg, maar wanneer jullie de KMA of het KIM verlaten, kan die inzet zich sneller aandienen dan gedacht.”

Het toont het belang aan van een toekomstbestendige krijgsmacht, die kan versnellen, verbinden en betrouwbaar is. Versnellen gaat niet zonder verbinden. En verbinden niet zonder vertrouwen meent de minister. “Vertrouwen zorgt ervoor dat we succesvolle verbindingen kunnen aangaan. Verbindingen die nodig zijn om snelheid te maken. Om een krijgsmacht te bouwen waarmee we voorbereid zijn op de toekomst. Ik heb er alle vertrouwen in dat jullie hier op een geweldige wijze uitvoering aan gaan geven.”

Handen ineen slaan

“Maar”, waarschuwde de minister, “versnellen kan alleen door de handen ineen te slaan met partners in binnen- en buitenland.” Zo is bijvoorbeeld veel meerwaarde te halen uit het gezamenlijk met andere landen ontwikkelen en aankopen van defensiecapaciteiten. Die samenwerking vraagt volgens Ollongren ook iets van het leiderschap. Bijvoorbeeld door op een pragmatische manier de verbinding te zoeken.

“We hebben zoveel talent binnen onze krijgsmacht. Het is onze taak dit talent te voeden. Om te boeien en te binden. En nieuw talent aan te boren en te behouden. Dan ook een uitnodiging aan jullie: hou ons scherp. Een leven lang leren is een groot goed, daar hebben we jullie bij nodig. Onze opdracht is: make it happen. Daarvoor hebben we jullie frisse blik, jullie ideeën en jullie energie hard nodig”, zo sloot zij af.

Excelleren

Decaan Patrick Oonincx van de Faculteit Militaire Wetenschappen opende aansluitend het academisch jaar. Hij stond stil bij de Russische inval in Oekraïne. “Daar waar onze colleges voor velen soms enkel theorie waren, werd deze werkelijkheid. Het blijkt hoe noodzakelijk de militaire opleidingen in de rugzak van de officier anno 2022 thuishoren.”

De opleidingen bij de NLDA stelt (aspirant-)officieren in staat in elke fase van hun loopbaan te excelleren. De onlangs verschenen visie NLDA heeft als credo ‘Samen ontwikkelen wij officieren, gereed voor het conflict van vandaag en morgen’. Zo dient de NLDA de leiders van de krijgsmacht, zodat zij op hun beurt optimaal zijn toegerust om Nederland te dienen.