Zoektocht naar locatie voor nieuwe kazerne commando’s

Het Korps Commandotroepen (KCT) heeft een nieuwe kazerne nodig met meer ruimte. Het KCT kan zich op de huidige plek in Roosendaal niet verder ontwikkelen en niet groeien. Vanwege het maatschappelijke, sociaaleconomische en historische belang blijven de ‘groene baretten’ wel in de regio Roosendaal/Rucphen. Daarom onderzoeken beide betrokken burgemeesters, de Commissaris van de Koning in Noord-Brabant en de staatssecretaris van Defensie welke plek mogelijk geschikt is.

Vergroot afbeelding Een bewapende commando kijkt naar 2 tanks die voor hem rijden.
Archieffoto: Commando's moeten intensief getraind zijn voor hun opdrachten, zoals hier in Mali, enkele jaren geleden.

Deze gezamenlijke inspanning is vandaag bekrachtigd met een handtekening. De bedoeling is in de loop van volgend jaar meer duidelijkheid te geven over de nieuwe locatie.

Defensie zoekt naar mogelijkheden om binnen 10 tot 15 jaar het KCT te concentreren op een grotere locatie. Verdere groei en ontwikkeling van het KCT is niet mogelijk op de huidige Engelbrecht van Nassaukazerne omdat deze midden in een Roosendaalse woonwijk ligt. Daarnaast zit het logistiek centrum in Rucphen, dit leidt tot een hoop verkeersbewegingen met bijbehorende uitstoot en het verstoort de bedrijfsvoering. En op dit moment beschikt het KCT niet over schiet- en trainingsfaciliteiten voor speciale eenheden. Al deze functies moeten samenkomen op één locatie.

Bij het kiezen daarvan zijn voor Defensie de uitgangspunten van het nieuwe Strategisch Vastgoedplan ‘Concentreren, Verduurzamen en Vernieuwen’ leidend. Dit betekent dat de operationele inzetbaarheid vergroot moet worden, dat er duidelijk verbetering is voor het personeel en dat het nieuwe vastgoed (financieel) duurzaam wordt.

Voor de gemeenten en de provincie tellen andere aspecten. Zo moet de nieuwe kazerne goed in de omgeving passen. Verder vinden ze het belangrijk dat het maatschappelijke en sociaaleconomische belang van het KCT voor de regio behouden blijft en hechten ze grote waarde aan de historische band tussen de commando’s en de gemeenten.

Vergroot afbeelding Een ondertekening.
Staatssecretaris Christophe van der Maat (midden) zette zijn handtekening.

Plan van uitvoering

Met de ondertekening van dit bestuurlijk voornemen spreken de partijen de intentie uit om gezamenlijk tot een locatiekeuze en daarna tot een plan van uitvoering te komen. Dit plan bevat enerzijds alles wat nodig is om te kunnen concentreren op een locatie, zoals afspraken over hoe alle partijen gaan samenwerken of het aanvragen van de benodigde vergunningen. Anderzijds moet het plan beschrijven welke perspectieven er zijn voor de locatie(s) die Defensie verlaat, bijvoorbeeld woningbouw, een groene leefomgeving of het versterken van de verkeersverbindingen tussen de omliggende wijken.

Zowel bij de ontwikkeling van de nieuwe locatie als het op termijn invullen van de vrijkomende Defensielocaties worden de omwonenden in een vroeg stadium betrokken.

Uiteindelijk moet het gezamenlijke plan leiden tot een nieuwe kazerne voor de commando’s met alle faciliteiten op één locatie.