Korps Commandotroepen

Het Korps Commandotroepen (KCT) zijn de special forces van de Koninklijke Landmacht. Het korps heeft als taak het voorbereiden en uitvoeren van speciale operaties voor bondgenootschappelijke verdedigings- en crisisbeheersingstaken.

Video: Korps Commandotroepen

De special forces van de Nederlandse landmacht, het Korps Commandotroepen, is de fitste en meest veelzijdige eenheid van de hele krijgsmacht. Een plekje in het Korps Commandotroepen is dan ook alleen voor de allerbesten weggelegd. Deze uiterst getrainde eenheid staat 365 dagen per jaar, 24 uur per dag, paraat voor speciale operaties. Wereldwijd.

De meeste mensen kennen deze eenheid van acties waarbij ze terroristische netwerken verstoren of bermbommakers oppakken. Maar het Korps Commandotroepen doet veel meer. De commando's verzamelen inlichtingen. Dit doen ze door bijvoorbeeld vijandelijk gebied in te trekken en in kaart te brengen waar de vijand zich bevindt en hoe hij zich beweegt. Geheel zelfvoorzienend maken ze dreigingsanalyses en doen doelverkenningen. Met deze informatie kan verder gepland worden hoe bijvoorbeeld een missie verder gaat verlopen. Ze voeren offensieve taken uit. Denk aan terreurbestrijding, het uitschakelen van vijandelijk personeel en materieel of het beëindigen van gijzelingen van Nederlandse staatsburgers in het buitenland. Met hun specialistische kennis assisteren ze buitenlandse militaire eenheden door hen op te leiden, te trainen of gezamenlijk speciale operaties uit te voeren.

Moed, beleid, trouw, eer en trots. Deze militairen zijn onverzettelijk. Om deel te kunnen zijn van deze eenheid moet je kunnen volharden in het veld onder alle omstandigheden. Bij het Korps Commandotroepen is het nu of nooit.

Taken

Het Korps Commandotroepen voert speciale operaties uit. Dat zijn vooral operaties in een gebied dat niet onder controle is van eigen eenheden. Het gaat om operaties met een strategisch of operationeel belang. De hoofdtaken van het KCT zijn:

  • Special Reconnaissance: dat zijn speciale verkenningen, om informatie te krijgen over een vijandig of semi-vijandig gebied, dreiging of aanvalsresultaten.
  • Direct Action: dat zijn offensieve acties, zoals hinderlagen, sabotage en aanwijzen van doelen.
  • Military Assistance: dat is militaire ondersteuning, om bondgenoten of groeperingen te trainen en adviseren.

Daarnaast voeren de commando’s activiteiten uit op het gebied van  contraterrorisme en bevrijdingsacties.

Eenheden

Het KCT bestaat uit verschillende compagnieën:

  • Stafverzorgingscompagnie;
  • Opleidings- en trainingscompagnie speciale operaties (OTCSO);
  • 102 Compagnie
  • 103 Commandotroepencompagnie;
  • 104 Commandotroepencompagnie;
  • 105 Commandotroepencompagnie;
  • 108 Commandotroepencompagnie.

De commandotroepencompagnieën bestaan elk uit verschillende commandoploegen. Een commandoploeg is gespecialiseerd in optreden in waterrijke gebieden, bergachtig terrein of parachutespringen. Een ploeg bestaat uit verschillende specialisten, zoals sniper-, medic- of communicatiespecialisten.

De Opleidings- en trainingscompagnie Speciale operaties verzorgt alle specialistische opleidingen voor het Korps Commandotroepen. In totaal worden er jaarlijks rond de 64 verschillende specialistische opleidingen aangeboden. Dit varieert van de Elementaire Commando-opleiding tot een Hostage Release Opleiding.

Embleem

In het embleem van het KCT staat het Fairbairn-Sykesgevechtsmes afgebeeld. De commando’s die in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse bezetting streden, kregen dit mes uitgedeeld. Het wereldberoemde mes is het symbool geworden van vele speciale commando-eenheden.

Locatie kazerne

Het KCT is gelegerd op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal.

Informatie over het KCT

Lees meer over de taken, opleiding en specialisaties van het Korps Commandotroepen.