Korps Commandotroepen

Het Korps Commandotroepen (KCT) zijn de special forces van de Koninklijke Landmacht. Het korps heeft als taak het voorbereiden en uitvoeren van speciale operaties voor bondgenootschappelijke verdedigings- en crisisbeheersingstaken.

Video: Korps Commandotroepen

Taken

Het Korps Commandotroepen voert speciale operaties uit. Dat zijn vooral operaties in een gebied dat niet onder controle is van eigen eenheden. Het gaat om operaties met een strategisch of operationeel belang. De hoofdtaken van het KCT zijn:

  • Special Reconnaissance: dat zijn speciale verkenningen, om informatie te krijgen over een vijandig of semi-vijandig gebied, dreiging of aanvalsresultaten.
  • Direct Action: dat zijn offensieve acties, zoals hinderlagen, sabotage en aanwijzen van doelen.
  • Military Assistance: dat is militaire ondersteuning, om bondgenoten of groeperingen te trainen en adviseren.

Daarnaast voeren de commando’s activiteiten uit op het gebied van  contraterrorisme en bevrijdingsacties.

Eenheden

Het KCT bestaat uit verschillende compagnieën:

  • Stafverzorgingscompagnie;
  • Opleidings- en trainingscompagnie speciale operaties (OTCSO);
  • 102 Compagnie
  • 103 Commandotroepencompagnie;
  • 104 Commandotroepencompagnie;
  • 105 Commandotroepencompagnie;
  • 108 Commandotroepencompagnie.

De commandotroepencompagnieën bestaan elk uit verschillende commandoploegen. Een commandoploeg is gespecialiseerd in optreden in waterrijke gebieden, bergachtig terrein of parachutespringen. Een ploeg bestaat uit verschillende specialisten, zoals sniper-, medic- of communicatiespecialisten.

De Opleidings- en trainingscompagnie Speciale operaties verzorgt alle specialistische opleidingen voor het Korps Commandotroepen. In totaal worden er jaarlijks rond de 64 verschillende specialistische opleidingen aangeboden. Dit varieert van de Elementaire Commando-opleiding tot een Hostage Release Opleiding.

Embleem

In het embleem van het KCT staat het Fairbairn-Sykesgevechtsmes afgebeeld. De commando’s die in de Tweede Wereldoorlog tegen de Duitse bezetting streden, kregen dit mes uitgedeeld. Het wereldberoemde mes is het symbool geworden van vele speciale commando-eenheden.

Locatie kazerne

Het KCT is gelegerd op de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal.

Informatie over het KCT

Lees meer over de taken, opleiding en specialisaties van het Korps Commandotroepen.