Van der Laan vanaf medio 2023 nieuw hoofd EU Military Staff

Luitenant-generaal Michiel van der Laan krijgt een belangrijke dubbelfunctie bij de EU. Hij wordt hoofd van de European Union Military Staff. Daarnaast treedt hij aan als de hoogste commandant van de militaire missies van de EU. Zijn aanstelling is bekendgemaakt tijdens een vergadering van het EU Military Committee (EUMC) in Brussel. Dit is een bijeenkomst voor Europese Commandanten der Strijdkrachten.

Vergroot afbeelding 2 militairen schudden elkaar de hand.
Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim (l) feliciteert luitenant-generaal Michiel van der Laan met zijn aanstelling.

Van der Laan volgt volgend jaar zomer de Franse viceadmiraal Hervé Bléjean op. Tot die tijd vervult hij in Brussel zijn huidige functie als Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging bij de EU en NAVO.  

Als Director-General EU Military Staff (DGEUMS) krijgt Van der Laan een belangrijke strategische adviserende en sturende rol op alle militaire onderwerpen van de EU. Als Director Military Planning and Conduct Capability (D-MPCC) wordt hij de hoogste commandant van de militaire missies van de EU. Ook vervult hij een sturende rol bij beoogde EU-inzet.

Van der Laan zit sinds 2019 in Brussel. Eerder was hij bij Defensie onder meer Directeur Operaties en voerde hij het commando over het Duits-Nederlandse korps (1GNC) en de EU Battle Group. Hij werd eerder in zijn loopbaan uitgezonden naar Afghanistan.

Bron van militaire expertise

De EU Military Staff (EUMS) is samen met het EUMC de belangrijkste bron van militaire expertise binnen de EU. De EUMS voorziet de European External Action Service (EEAS) van strategisch advies over uiteenlopende militaire zaken. Ook verzorgt de EUMS de inhoudelijke voorbereiding van alle documenten voor het EUMC, waaronder de militaire adviezen van het EUMC aan het Political and Security Committee.

De EUMS is verder verantwoordelijk voor de ontwikkeling van militaire concepten als de EU Battle Group en de Rapid Deployment Capacity (flitsmacht). Ook zorgt de staf voor ondersteuning van de EU en lidstaten op het gebied van capaciteitsontwikkeling, Communicatie- en Informatie Systemen (CIS) en strategische militaire planning. Ondersteuning van partnerschappen en het onderhouden van militaire samenwerking met NAVO behoren eveneens tot de taken.

 Het MPCC is het militair-strategisch hoofdkwartier van de EU en voert het commando over militaire inzet van de EU. Dit beperkt zich momenteel nog tot de EU trainingsmissies, maar wordt op termijn uitgebreid naar militaire operaties. Daarnaast is het MPCC samen met de EUMS verantwoordelijk voor de planning van de militaire missies en operaties van de EU. Hierbij wordt bijvoorbeeld samengewerkt met de civiele tegenhanger het Civilian Planning and Conduct Capability (CPCC) en andere directies van EEAS.