Nieuwe technologie is onmisbare bondgenoot

“We hebben u hard nodig, nog meer dan de jaren ervoor. En we weten waar we het voor doen. Nu misschien beter dan ooit.” Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Boudewijn Boots zei dit tegen de honderden militairen en medewerkers van kennisinstituten die vandaag deelnamen aan ‘Innovation in Defence’.

Het evenement bood een overzicht van de kennis die de afgelopen 4 jaar is opgebouwd bij TNO, het Netherlands Aerospace Centre (NLR), het Maritiem Research Instituut Nederland en de Faculteit Militaire Wetenschappen. Uiteraard was er in de Fokkerterminal in Den Haag ook aandacht voor de laatste ontwikkelingen op technologiegebied.

Boots keek hiervoor naar de oorlog in Oekraïne. Het viel hem op dat het conflict op het eerste gezicht zo conventioneel oogt. “Het lijkt op ouderwetse kinetische oorlogsvoering. Kilometerslange colonnes tanks. Haperende logistiek, vast in de modder.”

Vergroot afbeelding Vice-admiraal Boudewijn Boots staat achter katheder, zaal met luisterend personeel.
Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten vice-admiraal Boudewijn Boots tijdens zijn speech.

Toch niet wijzer

Maar hij wees zijn publiek er ook op dat dit maar een deel van het verhaal is. Hij verwees daarbij naar Mick Ryan, een Australische gepensioneerde generaal, die eerder zei: “Het oude idee van ‘de mist van oorlog’ heeft een nieuwe betekenis in een wereld waar we toegang hebben tot alle informatie en toch niet wijzer zijn over wat er precies in de oorlog gebeurt.”

Verlanglijstje

Een deel van de strijd vindt bijvoorbeeld buiten beeld plaats, in cyber space. Boots benadrukte dan ook dat deze ogenschijnlijk ouderwetse oorlog allesbehalve reden is om achterover te leunen. Hij gaf ook aan een verlanglijstje te hebben. Daarop staan bijvoorbeeld  onbemande systemen die geïntegreerd optreden met één bemand systeem, het loyal wingman-concept. Of middelen die verhinderen dat snipers met infrarood worden gedetecteerd. 

Boots: “Nieuwe technologie is een bondgenoot met het doel om de slagkracht te vergroten, maar bijvoorbeeld ook vanwege het tekort aan mensen. We moeten meer doen, met minder mensen.”

Onmisbaar

Innovatie en technologische modernisering zijn dus onmisbaar. Innovation in Defence draagt hier aan bij door het zorgen voor nieuwe contacten en uitwisseling van ideeën.