Landmachteenheid voor snelle interventiecapaciteit EU in 2025

Nederland levert in 2025 een landmachteenheid aan de Rapid Deployment Capacity van de EU. Die bestaat uit 150 militairen, Boxer-pantserwielvoertuigen en medische ondersteuning. Ook verhoogt ons land de deelname aan enkele Europese missies. Dat kondigde minister Kajsa Ollongren vandaag aan op een conferentie van de BeNeLux in Brussel.

Vergroot afbeelding Een voertuig van de landmacht.
Nederland levert in 2025 onder meer Boxer-pantserwielvoertuigen en medische ondersteuning.

Die ging over het uitvoeren van de doelen uit het Strategisch Kompas. Dit document geeft richting aan het Europese veiligheids- en defensiebeleid voor de komende 5 tot 10 jaar.

Ollongren en de Defensieministers van België en Luxemburg nemen hun verantwoordelijkheid om de plannen uit het Kompas om te zetten in daden. Met elkaar verplichten ze zich om de Europese defensiesamenwerking naar een hoger plan te tillen, zo lieten ze in een gezamenlijke verklaring weten.

De BeNeLux-landen werken al op tal van gebieden samen. Dit onder meer bij opleidingen en trainingen, gezamenlijke materieelaankopen en operationele inzet. De jarenlange samenwerking berust op goede ervaringen en wederzijds vertrouwen. Ze hopen dat die dient als voorbeeld voor bredere Europese militaire samenwerking. Poetins besluit Oekraïne binnen te vallen, werkt als een katalysator voor de Europese samenhang stellen de ministers. “We zijn meer verenigd, besluitvaardig en gefocust op onze gezamenlijke belangen, zowel binnen de EU als de NAVO”, staat in de verklaring.

Rapid Deployment Capacity

Ollongrens toezegging voor een bijdrage aan de Rapid Deployment Capacity (RDC) is een van de concrete stappen als gevolg van het Kompas. Met deze snelle interventie-eenheid zijn in korte tijd zo’n 5.000 militairen op de been te brengen. Het bouwt voort op de huidige EU Battle Group en moet in 2025 operationeel zijn. Nederland werkt dat jaar samen met trouwe bondgenoot Duitsland. De oosterbuur leidt dan namelijk de RDC. Daarin zorgt Luxemburg met satellieten voor toezicht in de ruimte en levert België een aantal niche-capaciteiten.

Om militaire operaties goed aan te sturen, wil de EU het operationele hoofdkwartier in Brussel versterken. Ollongren liet weten dat Nederland ook daaraan met stafofficieren zal bijdragen.

Prijs voor vrijheid

De oorlog in Oekraïne maakt volgens de minister duidelijk dat vrede en vrijheid nooit vanzelfsprekend zijn. “Ze hebben een prijs en we moeten bereid zijn die te betalen. Dat zijn we aan onze bevolking en trans-Atlantische partners verplicht. Europa moet zelf haar vrijheid, democratie en waarden kunnen verdedigen. Door onder meer samen te investeren in meer defensiecapaciteiten en partnerschappen te versterken. Het Strategisch Kompas is daarbij richtinggevend”, aldus de Ollongren.

Nog meer investeren

De oorlog in Oekraïne verhoogde volgens de minister de urgentie om grote stappen te maken. Hierbij refereerde ze aan Duitsland dat als eerste en grootste EU-lid een enorme investering toezegde. Nederland verhoogde het Defensiebudget al met jaarlijks 3 miljard euro, maar dat was nog voor de Russische inval. Hierna klonk vanuit het parlement de roep nog meer te investeren.

De bewindsvrouw ziet die trend ook in andere Europese landen. Verbetering van capaciteiten en gereedheid maakt volgens haar zowel de EU als NAVO sterker. “Het doel is dat beide allianties zoveel mogelijk samenwerken, net zoals nu tijdens de Oekraïne-crisis. Tegelijkertijd moet de EU wat Ollongren betreft de capaciteiten hebben om op te treden. Zeker wanneer de veiligheid in de eigen regio in het geding is.”

Volgens de minister kwam Europa in het verleden uit elke crisis sterker tevoorschijn. “Het antwoord is nooit minder maar altijd meer integratie.”