Onderzoek naar ontoelaatbare uitingen van marechaussees in WhatsApp-groep

De Koninklijke Marechaussee is in afstemming met het Openbaar Ministerie een intern onderzoek gestart naar ontoelaatbare uitingen van marechaussees in een besloten dienstgerelateerde WhatsApp-groep. Hierin zijn onder meer berichten met een discriminerend karakter gedeeld. Een tiental marechaussees, allen lid van één team op de luchthaven Schiphol, was lid van deze appgroep.

De Koninklijke Marechaussee is een organisatie waarin integriteit en professionaliteit voorop staan. Iedereen is er verantwoordelijk voor een sociaal veilige werkomgeving. Dit betekent dat van marechaussees wordt verwacht dat zij professioneel, respectvol en integer met elkaar en anderen omgaan.

Het spreekt voor zich dat dit soort uitlatingen en gedrag voor de Koninklijke Marechaussee onacceptabel is. Daarom zijn de leden van deze groep voorlopig naar huis gestuurd. Ze zijn daar in afwachting van het onderzoek naar ieders betrokkenheid en de eventuele rechtspositionele maatregelen die daaraan worden verbonden.