Afschrikking en verdediging centraal op ingelaste NAVO-bijeenkomst

Hoe versterken we de afschrikking en verdediging van de NAVO in het licht van de verslechterde veiligheidssituatie, ook op de langere termijn? Deze vraag stond centraal bij de bijeenkomst van de NAVO-defensieministers vandaag in Brussel. De ingelaste vergadering stond uiteraard volledig in het teken van de Russische inval in Oekraïne en de veiligheidssituatie aan de oostflank van het NAVO-verdragsgebied.

Vergroot afbeelding De oorlog in Oekraïne komt uitvoerig ter tafel tijdens de ingelaste bijeenkomst van defensieministers van de NAVO-landen.
De oorlog in Oekraïne komt uitvoerig ter tafel tijdens de ingelaste bijeenkomst van defensieministers van de NAVO-landen.

De NAVO kondigde al diverse maatregelen aan om de afschrikking en verdediging van de NAVO te versterken. Het doel van deze maatregelen is om de veiligheid van de bondgenoten te kunnen blijven garanderen. Ook Nederland levert daar een bijdrage aan, onder meer met bewapende jachtvliegtuigen in Oost-Europa. Op verzoek van de NAVO verlengt Nederland die taak tot eind maart. Vanaf april bewaken 2 F-35’s (plus reservetoestel) het luchtruim boven Bulgarije. (de zogenoemde air policing-taak).

Vergroot afbeelding Ollongren in gesprek met haar Turkse collega Hulusi Akar (li) en de Amerikaanse Secretrary of State Lloyd Austin.
Ollongren in gesprek met haar Turkse collega Hulusi Akar (li) en de Amerikaanse Secretrary of State Lloyd Austin.

Afschrikking en verdediging

Het kabinet steunt het eensgezinde optreden van de NAVO volledig, zo liet minister Kajsa Ollongren weten. Nederland staat dan ook gereed om bij te dragen aan maatregelen om de bondgenootschappelijke afschrikking en verdediging verder te versterken. De bewindsvrouw refereerde onder meer aan de voorgenomen inzet van een Nederlandse Patriot luchtverdedigingseenheid in Slowakije, samen met bondgenoot Duitsland. Ook wordt serieus gekeken naar een bijdrage van Nederlandse militairen aan een op te richten NAVO battlegroup in Roemenië, onder Franse leiding. Nederland levert al 5 jaar een bijdrage aan zo’n zelfde versterkte vooruitgeschoven militaire aanwezigheid in Litouwen.

Minister Ollongren sprak tijdens de vergadering haar respect uit voor de dappere Oekraïense militairen die vechten voor de toekomst voor hun land. Ze verzekerde Defensieminister Oleksiy Reznikov dat Nederland Oekraïne blijft steunen. Door met stevige maatregelen de druk op Moskou te verhogen en Oekraïne te blijven voorzien van militaire middelen.

Vergroot afbeelding Een groepsfoto van de defensieministers van de NAVO.
Een groepsfoto van de defensieministers van de NAVO.

NAVO-norm

De afgelopen weken maakten diverse NAVO bondgenoten bekend concrete stappen te zetten om het defensiebudget van hun land te verhogen. Dit kabinet verhoogde het defensiebudget reeds met € 3 miljard (een kwart). De minister liet haar collega’s weten dat gelet op de veiligheidssituatie, en mede op verzoek van de Tweede Kamer, ook Nederland aan de slag gaat met een ambitieus en realistisch plan voor meer geld naar Defensie, richting de 2%-norm van de NAVO.

Joint Expeditionary Force

Minister Kajsa Ollongren vertegenwoordigde Nederland gisteren in Londen bij een bijeenkomst over de Joint Expeditionary Force. Ook daar was de situatie in Oekraïne en de veiligheidssituatie in Europa onderwerp van gesprek.