Vliegbasis Leeuwarden start onderzoek hoe geluidsbelasting F-35 te verminderen

Het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) onderzoekt de mogelijkheden om de geluidsbelasting van de F-35 op Vliegbasis Leeuwarden terug te brengen. Dat gebeurt op verzoek van de commandant van de vliegbasis, kolonel Henk Doorten.

Omwonenden ondervinden veel hinder door de vliegoperaties van het jachtvliegtuig. Dat blijkt uit gesprekken met hen en met de AuditCommissie van het Permanent Geluidsmeetnet, in deze rol de belangenhartiger van de omwonenden. Vooral bij de start en landing van het toestel is het geluid hinderlijk.

Doorten: “We kunnen het geluid niet wegnemen, maar we kunnen wel onderzoeken hoe we de hinder omlaag kunnen brengen. Daarmee hoop ik de balans tussen onze vliegbewegingen en de leefbaarheid in de omgeving te herstellen.”

Vliegprocedures optimaliseren

De NLR gaat nu samen met 322 Squadron de huidige vliegprocedures optimaliseren om de hinder te verminderen. Dat gebeurt met gebruik van eigen data en die van het geluidsmeetnet Deze procedures worden in de simulator getest en daarna in het echt uitgeprobeerd.

De geoptimaliseerde profielen worden vervolgens voorgelegd aan de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu (COVM), waar ook vertegenwoordigers van dorpen en gemeenten in zitten. Het COVM is het orgaan dat een voorkeur kan uitspreken welke van de geoptimaliseerde procedures de vliegbasis in de toekomst gaat gebruiken.