Defensie ontbindt contract met Mercedes-Benz [update]

Mercedes-Benz Nederland gaat geen 12kN Air Assault voertuigen leveren aan Defensie. Beide partijen waren in oktober 2018 overeengekomen dat de autobouwer 515 voertuigen zou leveren, met name voor 11 Luchtmobiele Brigade. Mercedes-Benz kan het contract echter niet nakomen. Defensie heeft de overeenkomst daarom ontbonden. Dat meldt minister Henk Kamp vandaag aan de Kamer.

Vergroot afbeelding Een helikopter met daaronder een auto.
Archieffoto van een oefening van 11 Luchtmobiele Brigade.

Het project had al te kampen met vertraging. Mercedes-Benz zou volgens het contract voertuigen ontwikkelen die zowel in een Chinook passen, als er onder zijn te hangen. Daarnaast moesten de voertuigen voldoende lading kunnen dragen en ook voldoende beschermd zijn tegen bijvoorbeeld artilleriedreiging. Deze complexe combinatie van factoren bleek niet haalbaar voor de leverancier.  

Beide partijen waren in de afgelopen periode in gesprek over een oplossing. Deze was binnen de gemaakte financiële afspraken echter niet mogelijk.

Laatste kans

Defensie heeft Mercedes-Benz vorige maand een laatste kans geboden om te bevestigen dat zij alsnog voertuigen zal leveren conform de gestelde eisen en de overeengekomen prijs. De gevraagde bevestiging bleef echter achterwege. De overeenkomst is daarom ontbonden.

De bedoeling was dat Mercedes-Benz vanaf dit jaar 515 nieuwe voertuigen zou leveren. Deze zouden in verschillende varianten komen: gevechtsvoertuig, logistiek voertuig en een versie voor het vervoer van gewonden. Ook zou Mercedes-Benz de voertuigen samen met Defensie gaan onderhouden.

Nieuwe oplossing

Doordat de huidige deal van de baan is, moet Defensie een nieuwe oplossing zoeken. De luchtmobiele brigade moet voertuigen krijgen, die aansluiten op de operationele behoefte.

Defensie gaat hiervoor in gesprek met Duitsland. Een samenwerking waarbij Nederland aansluit bij een Duits programma levert mogelijk niet alleen schaalvoordeel op, maar versterkt ook de interoperabiliteit. Desondanks gaat het langer duren voor de nieuwe voertuigen er zijn. Ze worden niet voor 2027 verwacht.

In de tussenliggende periode moet de Luchtmobiele Brigade over voertuigen kunnen blijven beschikken. Defensie onderzoekt hiervoor de mogelijkheden en geeft voor het eind van het jaar meer duidelijkheid over een interim-oplossing.

UPDATE 16 december 2021: de Tweede Kamer is geïnformeerd over de stand van zaken van de interim-oplossing.