Nederland en Israël zetten uitwisseling van kennis voort

In Tel Aviv zijn vandaag afspraken gemaakt over de toekomst van de defensiesamenwerking tussen Nederland en Israël. Daarbij is een Memorandum of Understanding getekend dat het raamwerk vormt voor die samenwerking. Dit gebeurde tijdens de bilaterale gesprekken die Defensie jaarlijks met Israël voert.

De defensiesamenwerking tussen Nederland en Israël is vooral gericht op kennisuitwisseling. Nederland maakt wereldwijd afspraken met landen over de aard en reikwijdte van militaire samenwerking en het delen van kennis. Op deze manier draagt het internationale netwerk van Defensie bij aan de versterking en innovatie van de Nederlandse krijgsmacht.  

Gelijktijdig is een Status of Forces Agreement (SOFA) ondertekend, dat de juridische status regelt van militairen die op het grondgebied van de wederpartij verblijven, zoals bij militaire missies.