Koepel over radar Wier tegen geluidsoverlast

De SMART-L radar in Wier krijgt een koepel. Uit onderzoek van Defensie en fabrikant Thales afgelopen zomer blijkt dat een dergelijke koepel naar verwachting het geluidsniveau merkbaar reduceert. Nu voldoet de radar nog niet aan de geluidsnormen voor de avond- en nachtelijke uren en veroorzaakt geluidshinder in de omgeving.

Vergroot afbeelding Een SMART-L radar.
Een SMART-L radar.

Mogelijk helpt de koepel nog niet voldoende om te voldoen aan de geluidsnormen voor de nachtelijke uren. Defensie vindt het belangrijk dat de radar geen geluidsoverlast geeft voor de omgeving. Daarom blijft Defensie ook werken aan andere maatregelen om het geluidsniveau te beperken.

Zolang de radar nog niet aan de geluidsnorm voldoet en er nog geen aantoonbare reductie is aangetoond, blijft het gebruik van de radar nu beperkt van maandag tot en met vrijdag van 08:00 tot 19:00 uur.

Ingrijpende maatregel

Het plaatsen van de koepel en het aanpassen van de radar betekent dat de radar tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet kan functioneren. Het plaatsen van een koepel is daarmee voor Defensie een ingrijpende maatregel. De radar moet worden aangepast bij het plaatsen van een koepel om te voorkomen dat de koepel de prestaties van de radar negatief beïnvloedt. Het aanpassen van de radar en de constructie van de radar duurt naar verwachting 2 jaar.

Ook kijkt Defensie op welke manieren de omgeving de komende periode betrokken kan worden over de voortgang van het project, zoals recent in een gesprek met de gemeente Waadhoeke, de Kerngroep Wier en Defensie besproken is. Zo worden aanvullende geluidsmaatregelen in overleg met de gemeente en de kerngroep samen voorbereid en uitgevoerd.

Ook koepel voor nieuwe radar

Een zuidelijke 2e SMART-L radar krijgt ook een koepel. Dit gebeurt ongeacht de plek waar deze 2e nieuwe radar komt.