Reconstructie Slag om Chora biedt unieke kijk in complexe missie

2 academici hebben gisteren een paper gepubliceerd, waarin de Slag om Chora in juni 2007 uitgebreid is gereconstrueerd. Het Engelstalige paper ‘The Battle of Chora’ van Ivor Wiltenburg en Lysanne Leeuwenburg wordt door de NLDA gezien als de meest complete reconstructie van de gebeurtenis tot nu toe.

Vergroot afbeelding Screenshot van een paper.
Screenshot van het paper.

De auteurs proberen antwoord op onbeantwoorde vragen te krijgen. Zoals: Waarom werd er besloten tot de inzet van artillerie en luchtsteun? Waarom was het exacte aantal vijandelijke strijders niet bekend? En wat was de exacte rol van de Nederlandse Special Operations Forces, de Battlegroup, de Australische troepen en de Afghaanse militairen?

Dit doen zij mede door de context en complexiteit te duiden waarin de commandanten op alle niveaus beslissingen hebben genomen. Hiervoor hebben zij literatuurstudie gedaan en spraken zij verschillende betrokken veteranen. Het gaat hierbij om Nederlandse militairen en commandanten, maar ook Australische troepen. Daardoor biedt het paper een unieke kijk in de complexe missie.

Geen oordeel

Het paper heeft niet als doel om normatieve uitspraken te doen over het optreden van de Nederlandse militairen. Het moet vooral een basis bieden voor toekomstig onderzoek. Zo geeft het inzicht in de complexiteit en achtergrond van de besluiten die zijn genomen door de Nederlandse commandanten. Zowel voor, tijdens als na de Slag om Chora.

Achtergrond

De Slag om Chora vond van 17 tot en met 19 juni 2007 plaats. Hierbij stonden Nederlandse ISAF-militairen met Afghaanse troepen tegenover Taliban-aanhangers. Bij de slag kwamen, deels door Nederlandse inzet, 250 mensen om. Hieronder bevonden zich 50 tot 80 burgers. Onafhankelijke onderzoeken van onder meer VN en NAVO gaven al aan dat Nederlandse militairen zich destijds aan het humanitair oorlogsrecht hielden.

Het paper van de 2 academici is te downloaden op de website van de Faculteit Militaire Wetenschappen.