CDS: “Grootste verandering naar betere cultuur komt van cadetten en adelborsten”

Sociale veiligheid en cultuurverandering bij Defensie. Dat was vandaag de rode draad in de toespraak van Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim op de Nederlandse Defensie Academie (NLDA). Hij sprak daar ter gelegenheid van de opening van het academisch jaar.

Vergroot afbeelding Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim.
Commandant der Strijdkrachten generaal Onno Eichelsheim.

Eichelsheim refereerde onder meer aan de scriptie die vaandrig Irina Tziamali dit jaar schreef over de machocultuur op de Koninklijke Militaire Academie. Zij legde uit wat het effect daarvan is op de jonge vrouwen en mannen die worden opgeleid. Zo beschrijft Tziamali dat er een normbeeld heerst van dé militair. Die is fysiek fit, daadkrachtig, assertief, zelfverzekerd en welbespraakt.

Eichelsheim: “Allemaal eigenschappen die vallen onder de noemer masculien.” Je voldoet dus niet aan het ideaalbeeld, als je als cadet bedachtzaam bent, introvert en niet de allermeeste pull-ups kunt doen, merkte de CDS op. “Dat is jammer, want we hebben juist ook mensen met deze eigenschappen nodig.” Hij benoemde ook de karakteristieken die vallen onder de noemer ‘feminien’. “Denk aan: empathisch, gericht op samenwerken, begripvol en goed in communicatie.”

Balans is de oplossing

Het is volgens de generaal belangrijk om te beseffen dat een man overwegend feminiene eigenschappen kan hebben en een vrouw zeer masculien van aard kan zijn. “En dat is prima”, aldus Eichelsheim. Masculiniteit an sich is ook niet het probleem, zo hield hij zij toehoorders voor. “Het is pas een probleem als het doorschiet naar extremen en er geen ruimte is voor balans.” Die balans, de ruimte voor masculiene én feminiene kwaliteiten, noemt hij als oplossing voor een cultuurverandering bij Defensie. Kwaliteiten die zowel mannen als vrouwen in zich hebben.

Veel te leren

Eichelsheim: “We hebben dus allemaal nog veel te leren. En ik denk dat jullie, cadetten en adelborsten, daar een hele grote rol in spelen. Jullie worden gevormd in een omgeving die veel meer diversiteit in zich heeft dan 30 jaar geleden. Vanaf dag 1 lopen jullie dus voor op de generaties voor je”. De CDS denkt dan ook dat de grootste verandering naar een betere cultuur van cadetten en adelborsten komt.

“De realiteit is dat we in onze krijgsmacht mannen en vrouwen hebben, horken en gevoelige types, introvert en extravert, gelovig en niet-gelovig. Allemaal mensen, net zo divers als de hele bevolking van Nederland. Jullie als toekomstige leiders kunnen van de militaire organisatie een team maken. Een team dat van elkaar leert en elkaar versterkt. Dat weet wanneer je daadkrachtig moet zijn, en wanneer invoelend. Een team waarin mensen elkaar de vrijheid geven om zichzelf te zijn. Diezelfde vrijheid waarvoor wij bereid zijn te sterven. Want dat is wat al die verschillende mensen gemeen hebben: we weten dat vrijheid niet vanzelfsprekend is”, aldus Eichelsheim.

Defensieacademie

De NLDA bestaat uit meerdere instituten en afdelingen, waaronder de Koninklijke Militaire Academie, het Koninklijk Instituut voor de Marine en de Faculteit Militaire Wetenschappen. De decaan van de faculteit Patrick Oonincx trad vandaag op als gastheer.