Meer meldingen over geluidhinder militair vliegverkeer

De luchtmacht ontving vorig jaar flink meer klachten over geluidshinder dan voorgaande jaren. Het waren er dit keer meer dan 11.000 tegenover bijna 6.500 in 2019. Een van de belangrijkste oorzaken is de coronacrisis. Dat staat in de Jaarrapportage meldingen geluidshinder militaire vliegoperaties 2020.

Het krijgsmachtdeel stelt dat vanwege de covid-maatregelen veelal niet in het buitenland kon worden geoefend. De luchtmacht voerde een deel van de geplande trainingen daarom boven Nederland uit. Tegelijkertijd werkten er meer mensen thuis en werden daar geconfronteerd met het geluid.

Overleg

Defensie is via zogenoemde Commissie Overleg en Voorlichting Milieu periodiek in overleg met lokale overheden, milieu vertegenwoordigers en omwonenden. Zij laat zich onder andere via hen adviseren over de communicatie over deze vliegbewegingen. Oefeningen en trainingen die impact kunnen hebben op de leefomgeving worden nog vaker dan voorheen vooraf gecommuniceerd.

Continu trainen

De luchtmachtvloot bestaat uit jacht-, les- en transportvliegtuigen en helikopters. Voor het uitvoeren van de militaire taken moet het personeel continu trainen. Naast technische vaardigheden gaat het om het oefenen van tactische inzet, oftewel het vechten of daaraan bijdragen vanuit de lucht. Laagvliegen is een vereiste voor het operationele optreden van militaire helikopters. Daarvoor zijn minimum vlieghoogten en laagvlieggebieden vastgesteld.

De luchtmacht streeft ernaar niet meer geluid te veroorzaken dan noodzakelijk. Het voorkomen van iedere vorm van geluid is niet mogelijk.