Civiele uitbreiding van de mijnenbestrijdingsvloot

Nog even en er ligt een civiel schip met een civiele bemanning in de Helderse marinehaven. Deze vreemde eend in de bijt wordt tijdelijk ingehuurd als uitbreiding van de mijnenbestrijdingsvloot. Er komen ook militairen aan boord en het vaartuig fungeert zo ook als ‘proefschip’ voor een nieuwe manier van opereren. Vandaag werden de handtekeningen geplaatst op het 5-jarig leasecontract van de Geosea.

“We verwachten het schip pas over een paar weken”, vertelt kapitein-ter-zee Eric Toebast, groepscommandant Mijnendienst. “Zodra het er is, gaat de nieuwe eenheid Mijnenbestrijding Module Groep aan boord om samen te werken met de civiele bemanning. De komende maanden krijgen zij onderdelen van de Mine Counter Measures-toolbox waar ook de nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen straks mee opereren.”

Het gaat hierbij over autonome, onbemande systemen die het bestrijden van mijnen op een veilige afstand mogelijk maken.

Vergroot afbeelding Artist impression van toekomstig mijnenbestrijdingsmaterieel en -optreden.
Artist impression van toekomstig mijnenbestrijdingsmaterieel en -optreden.

Op afstand

De Belgische en Nederlandse marines vervangen samen hun mijnenjagers. Dit gebeurt door mijnenbestrijdingsvaartuigen die op een andere manier werken. Toebast: “Met die nieuwe systemen hoeven we risicogebieden helemaal niet meer in. Vanaf de nieuwe vaartuigen kunnen we de onbemande systemen uit de toolbox inzetten, aansturen en terughalen.” Het gaat om middelen die zowel onder water, aan de oppervlakte als vliegend worden ingezet.

Perfecte leerperiode

De marine verwacht het 1e Nederlandse mijnenbestrijdingsvaartuig in 2025. Om die periode te overbruggen, wordt de Geosea van de firma N-Sea gehuurd. “De militairen van de Mijnenbestrijding Module Groep kunnen hier ervaring opdoen met de nieuwe systemen en de andere manier van opereren. Een perfecte periode om doctrines alvast te testen en te schrijven voor de komst van de nieuwe vaartuigen”, legt Toebast uit. “Daarnaast worden logistieke en technische werkprocessen ingericht en onderwijsproducten ontwikkeld.”