Taken marine

In Nederland en in het buitenland helpt de marine bij crisisbeheersingsoperaties, humanitaire hulpoperaties en rampen. Het krijgsmachtdeel kan zelfstandig operaties uitvoeren. Optreden kan ook samen met de landmacht, luchtmacht, marechaussee en met buitenlandse bondgenoten.

Video: Koninklijke Marine, voor vrede en veiligheid op en vanuit zee

Er is ook een korte versie van de corporate video.

Nederland heeft groot belang bij de zee. Ze levert ons voedsel, energie en grondstoffen. Oceanen, zeeën en zeestraten verbinden werelddelen en maken 90% van de wereldhandel mogelijk. Als handelsland zijn wij sterk afhankelijk van een vrije doorvaart over zee. Ook in tijden van conflict zijn deze strategische routes  cruciaal. Daarom beschermen we de vrije zee. Elke dag opnieuw.

Wij zijn de Koninklijke Marine. Wij zorgen voor vrede en veiligheid op en vanuit zee. Dat doen wij al ruim 500 jaar. Met schepen, onderzeeboten, helikopters en mariniers. Dichtbij, maar ook ver weg. In Afrika, Azië en het Midden-Oosten. Wij helpen, beschermen, stabiliseren. En waar nodig komen we in actie. Om te beschermen wat ons dierbaar is. 

Ook in Nederland zijn we actief. Om onze eenheden te trainen, de vloot te onderhouden en 365 dagen per jaar ons koninkrijk te beschermen. Altijd paraat, zodat we elk moment in actie kunnen komen. Voor zoek- en reddingsoperaties en het ondersteunen van Justitie, voor het ruimen van explosieven, het bestrijden van terrorisme en in tijd van oorlog. Om keihard terug te slaan. Wij verdedigen ons grondgebied en dat van onze bondgenoten. We zijn voorbereid op elke vorm van dreiging, van vijandige regimes of terroristische groeperingen. En zorgen voor veiligheid op zee. Ook bij illegale handel in drugs, wapens of mensen doen wij er alles aan dit te bestrijden. We beschermen een vrije doorvaart over zee, zichtbaar en onzichtbaar. Zonodig met geweld. 

Wij zorgen ook voor veiligheid vanuit zee. Door een basis op zee te vormen, van waaruit mariniers aan land kunnen opereren. Om rust te creëren in instabiele gebieden. Onze mariniers zijn overal ter wereld inzetbaar. Op de grens van land en water. En op land. We trainen in de allerkoudste, allerwarmste, allerhoogste en allerlastigste te bereiken gebieden. En worden ingezet waar en wanneer nodig. Zo wijd de wereld strekt.

Wij zijn de Koninklijke Marine. Onze vloot en mariniers zorgen voor veiligheid op en vanuit zee. Samen met de andere krijgsmachtdelen beschermen wij wereldwijd, met al onze energie en kracht en soms met gevaar voor eigen leven, wat ons dierbaar is.

Veiligheid op zee

Door scheepvaartroutes en knooppunten op zee te beveiligen is ongehinderde handel en veilig transport mogelijk. De marine bestrijdt bijvoorbeeld drugstransporten, piraterij, mensensmokkel, wapensmokkel en terreur. Marineschepen varen daarvoor patrouilles, leggen blokkades en voeren boardingoperaties uit.

De onderzeeboten beveiligen wereldwijd zeegebieden en verzamelen inlichtingen. Dichter bij huis ruimt de marine explosieven op zee en in havens. Ook redt ze drenkelingen en controleert de kustwateren.

Veiligheid vanuit zee

Eenheden van de marine kunnen vanuit zee op het land worden ingezet en zelfstandig landoperaties uitvoeren of ondersteunen. Ze doen dit onder meer door:

 • de aanvoer van militairen, voertuigen, munitie, voeding en water;
 • het geven van medische en humanitaire hulp;
 • verzamelen van inlichtingen met onder meer geavanceerde sensoren;
 • het geven van vuursteun.

Op zee kan de marine hiervoor ook een basis inrichten. Vanuit deze basis kan een commandant het bevel voeren over een operatie. Zo’n basis op zee is helemaal zelfvoorzienend met eigen medische voorzieningen, helikopters, landingsvaartuigen en technische ondersteuning.

Marine in Nederland

In Nederland levert het oudste krijgsmachtdeel een belangrijke maatschappelijke bijdrage. De marine:

 • beschermt en verdedigt het Nederlands grondgebied;
 • ondersteunt de kustwacht en voert zoek- en reddingsacties uit;
 • bestrijdt terrorisme op en onder water;
 • ruimt niet-ontplofte explosieven op zee en in havengebieden;
 • levert duikexpertise en duikmedische assistentie;
 • verricht hydrografische metingen voor het maken van zeekaarten;
 • ondersteunt de civiele autoriteiten bij onder meer natuurrampen of het zoeken naar vermiste personen.
 • In het Caribisch gebied beschermt de marine het grondgebied en de wateren van het Koninkrijk der Nederlanden.

Om deze taken uit te voeren zijn daar permanent marineschepen en marinierseenheden aanwezig.