Netherlands Maritime Force

De Netherlands Maritime Force (NLMARFOR) heeft 2 hoofdfuncties. Het is de uitzendbare, operationele staf van de Koninklijke Marine. Deze staf leidt operaties van vlooteenheden en mariniers. En het is een zogeheten opwerkeenheid: een organisatieonderdeel dat schepen en marinierseenheden begeleidt naar operationele inzetbaarheid.

Samenwerken met eenheden

Afhankelijk van de operatie doen er fregatten, mijnenbestrijdingsvaartuigen, onderzeeboten, hydrografische vaartuigen, mariniers of helikopters mee. Ook eenheden van de overige krijgsmachtdelen en van andere landen kunnen meedoen.

NLMARFOR bestaat uit specialisten met verschillende achtergronden, zoals de onderzeeboten, mijnenjagers, mariniers, fregatten en helikopters. Ook zitten er militairen van andere krijgsmachtdelen in de staf. Net als buitenlandse militairen van verschillende NAVO-landen.

Operaties aansturen

NLMARFOR voert het commando over wereldwijde maritieme operaties. NLMARFOR kan zelfstandig operaties uitvoeren. Maar de staf past ook eenvoudig in bestaande en direct te formeren internationale samenwerkingsverbanden. Dit maakt NLMARFOR tot een snel en veelzijdig instrument.

De operaties die NLMARFOR aanstuurt, zijn:

  • expeditionair; 
  • modulair; 
  • joint
  • internationaal.

Expeditionair

Nederlandse militairen worden steeds vaker ver van huis ingezet. Denk aan operaties in Mali, Irak en Afghanistan. Voorzieningen zoals elektriciteit, telefoon, water en voedsel zijn nauwelijks aanwezig in deze gebieden. Die moeten de militairen dus zelf meenemen. Het lijkt wel op een expeditie. Vandaar dat zulke operaties ‘expeditionair’ worden genoemd.

Marine-eenheden zijn hiervoor zeer geschikt omdat alles wat nodig is aan boord van de schepen past. NLMARFOR richt zich dan ook vooral op het ondersteunen en uitvoeren van zulke operaties. Niet alleen met inzet van schepen overigens. NLMARFOR ondersteunt als dat nodig is ook landoptreden.

Modulair

Eenheden van de marine vormen losse delen (modules) die zelfstandig kunnen opereren, zoals schepen of mariniersbataljons. Daarnaast kunnen eenheden samen een aparte module vormen, bijvoorbeeld een mijnenbestrijdingsgroep. Dit deel kan op zijn beurt weer opgaan in een groter geheel, zoals een maritieme taakgroep. Of op internationaal niveau bijvoorbeeld in de snelle reactiemacht van de NAVO.

NLMARFOR is zelf ook zo’n module en zorgt ervoor dat al deze puzzelstukjes precies passen. De staf kan zo verschillende operaties leiden: van alleen mijnenbestrijdingsoperaties tot grote amfibische operaties.

Joint

In militaire termen betekent ‘joint’ de samenwerking tussen de verschillende krijgsmachtdelen: marine, landmacht, luchtmacht en marechaussee. De verschillende krijgsmachtdelen ondersteunen elkaar om een operatie succesvol te laten verlopen.

Internationaal

De Nederlandse krijgsmacht werkt bij bijna iedere operatie samen met militairen uit andere landen. Internationale samenwerking is belangrijk bij de voorbereiding en de uitvoering van veel operaties.