Documenten - Koninklijke Marine

194 downloads van Koninklijke Marine

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Vul hier een begin- en einddatum in op de volgende manier: DD-MM-JJJJ

U kunt hier een specifiek type download kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

DECCA

Met Decca kunt u posities op zee (geografisch en UTM) berekenen aan de hand van Decca lane-informatie. Of andersom. De...

Applicatie | 25-04-2018

TSP 3.4.1.

Het TSP-computerprogramma vereenvoudigt de maritieme zones en zeegrenzen die op deze site zijn te downloaden. Het programma kan...

Applicatie | 25-04-2018

NLTides - HP33D

Het computerprogramma NLTides (HP33D) biedt digitale informatie over waterstanden en stromen langs de Nederlandse kust en...

Applicatie | 25-04-2018

CNAV 4.1

Met het computerprogramma CNAV 4.1 kunt u de klassieke navigatieberekeningen exact en snel uitvoeren. Het gaat om de onderdelen...

Applicatie | 25-04-2018

Zones gemeenschappelijk Visserijbeleid

Dit zip-bestand bevat de zones volgens het Gemeenschappelijk Visserijbeleid op de Noordzee.  Dit zijn de gebieden vanaf 3 tot...

Applicatie | 25-04-2018

Grenzen Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Waddenzee

Dit zip-bestand bevat de grenzen van de Particularly Sensitive Sea Area (PSSA) Waddenzee. De Internationale Maritieme...

Applicatie | 25-04-2018

Blokindeling Nederlands continentaal plat

Het Nederlandse continentaal plat is verdeeld in genummerde blokken. Die blokken worden gebruikt om concessies te verlenen voor...

Applicatie | 25-04-2018

Grenzen Territoriale zee

Dit zip-bestand bevat de grenzen van de Territoriale zee van Nederland. Dit is het gebied vanaf de laagwaterlijn tot 12 zeemijl...

Applicatie | 25-04-2018

Grenzen kustwateren Kaderrichtlijn Water

Dit zip-bestand bevat de grenzen van de kustwateren volgens de Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn hanteert een zone...

Applicatie | 25-04-2018

Grenzen Eems-Dollard verdrag en aanvullende overeenkomst

Dit zip-bestand bevat de Nederlandse grenzen volgens het Eems-Dollardverdrag uit 1960 tussen Nederland en Duitsland. Bij dit...

Applicatie | 25-04-2018