Mijnendienst

Korte video over de Mijnendienst van de Koninklijke Marine. De hoofdtaak van de mijnenjagers is het mijnenvrij houden van de zee, de kustwateren en de havenmondingen. Daarnaast beschermen ze marine-eenheden in mijngevaarlijke gebieden op de wereld.

De mijnenjagers van de Koninklijke Marine ruimen dagelijks explosieven en zorgen voor veiligheid op zee. Er liggen wereldwijd nog honderdduizenden explosieven op de zeebodem. Zij vormen een gevaar voor passerende scheepvaart. Ook kunnen mijnen in tijden van conflict belangrijke gebieden geheel onbereikbaar maken. Ze beschermen marineschepen wereldwijd in een mijnengevaarlijk gebied. En houden onze Noordzee en havenmondingen vrij van mijnen en vliegtuigbommen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Ze maken kuststroken veilig voor amfibische operaties van onze mariniers.

De 6 mijnenjagers van de Alkmaarklasse kunnen mijnen opsporen, identificeren en vervolgens vernietigen. [in juni 2022 is Zr.Ms. Urk, een van de mijnenjagers van de Alkmaarklasse, uit dienst gesteld] Zolang de wereld afhankelijk is van een vrije doorvaart over zee en explosieven een gevaar vormen voor passerende scheepvaart, blijven mijnenjagers een onmisbare capaciteit voor de Koninklijke Marine. Om te beschermen wat ons dierbaar is.