Defensie en Amerikanen verdiepen zich in helikopters van de toekomst

Defensie en het Amerikaanse leger delen binnenkort informatie over de eisen van aan te schaffen helikopters. Dit is vandaag schriftelijk vastgelegd op vliegbasis Gilze-Rijen. Het Future Vertical Lift-programma drukt onder meer de kosten. Ook zijn eventueel tegenvallende prestaties van toestellen zo beter te voorkomen.

Vergroot afbeelding Chinook- en Cougartransporthelikopters.
Chinook- en Cougartransporthelikopters van het Defensie Helikopter Commando.

Beide krijgsmachten gaan nieuwe concepten verkennen en analyseren. Die betreffen het optreden van helikopters in toekomstige operationele omgevingen. Ook wordt beoordeeld of samenwerking in latere fasen haalbaar is. Denk hierbij aan onderzoek en ontwikkeling, standaardisatie, het testen, de evaluatie en productie en onderhoud van toestellen.

Vergroot afbeelding Apache gevechtshelikopters.
Apache gevechtshelikopters van het Defensie Helikopter Commando.

Effectiever en efficiënter trainen en vechten

Douglas Bush, vertegenwoordiger van het Amerikaanse leger is blij met deze belangrijke overeenkomst “met standvastige NAVO-bondgenoot Nederland.”

Bush: “Technologische samenwerking verbetert ons vermogen om collectief te moderniseren en de interoperabiliteit te vergroten. Zo kunnen we effectiever en efficiënter trainen en vechten met onze bondgenoten en partners."

Vergroot afbeelding Generaal-majoor André Steur en Douglas Bush.
Generaal-majoor André Steur en Douglas Bush.

Sleutel

Directeur Operationeel beleid en plannen generaal-majoor André Steur ziet ook alleen voordelen. Hij noemt het verkennen en analyseren van nieuwe concepten de sleutel voor de toekomstige strijd. “Door samen te werken zorgen we voor een solide basis voor helikopter-capaciteiten.”

Steur gaf verder aan dat toekomstige dreigingen vereisen dat we als 1 gevechtsmacht kunnen opereren. "Over alle domeinen heen. Sneller, hoger, verder, met meer slagkracht en een hogere overlevingskans. In dienst van onze land- en maritieme eenheden. We moeten de soms sterke nationale focus deels loslaten ten faveure van interoperabiliteit binnen de Alliantie en tussen partners."

De overeenkomst is een aanvulling op een bestaand akkoord met het Amerikaanse leger. Die gaat onder meer over detectie en ontsmetting van chemische, biologische, radiologische, nucleaire en andere geavanceerde explosieven.