Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2022

Het Defensiematerieelbegrotingsfonds zorgt voor de financiering en bekostiging van investeringen en instandhouding van het materieel, de infrastructuur en de IT-middelen van Defensie.